DELİOĞLANSARIĞI Nedir?

DELİOĞLANSARIĞI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi o , altıncı harfi ğ , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi s , onbirinci harfi a , onikinci harfi r , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DELİOĞLANSARIĞI anlamı

Sarığıburma tatlısı.

DELİOĞLANSARIĞI hakkında bilgiler

DELİOĞLANSARIĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük