DELAİNEMERİNOSU Nedir?

DELAİNEMERİNOSU kelimesi ilk harfi D ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında d sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi i , onikinci harfi n , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi u şeklindedir. Başı d sonu u olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DELAİNEMERİNOSU anlamı

C tipi Merinos sınıfına giren, Teksas, New Meksiko ve Kaliforniya'da bulunan, orta büyüklükte düzgün bir vücuda ve kısa bir boyna sahip, verim yaşı diğer Merinos ırkları içinde en uzun olan diğer Merinos ırklarıyla yapağı rengi, bir örnekliliği, dayanıklılığı ve yoğunluğu bakımından karşılaştırıldığında fark gözlenmeyen koyun ırkı.

DELAİNEMERİNOSU hakkında bilgiler

DELAİNEMERİNOSU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük