DEKONTAMİNASYON Nedir?

DEKONTAMİNASYON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi o , beşinci harfi n , altıncı harfi t , yedinci harfi a , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEKONTAMİNASYON anlamı

Bulaşmayı giderme, temizleme. Zehirlenmeye neden olan maddelerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması.

DEKONTAMİNASYON hakkında bilgiler

DEKONTAMİNASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük