DEKALSİFİKASYON Nedir?

DEKALSİFİKASYON kelimesi ilk harfi D ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında d sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi k , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı d sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEKALSİFİKASYON anlamı

Hayvana yedirilen yemde yeteri kadar kalsiyum bulunmaması veya vücuttaki bazı hormonların etkinliklerinin dengesizliği durumlarında, vücuttaki kalsiyum gereksinimini karşılamak için kemiklerde depolanmış bulunan kalsiyumun çekilmesiyle oluşan hastalık hâli. Kemik ve dişlerden kalsiyumun uzaklaştırılması işlemi.

DEKALSİFİKASYON hakkında bilgiler

DEKALSİFİKASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük