Sonu DEG ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "deg" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu deg ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında deg olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde deg olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEG

Eski türkçe tegmek: Meyvelerin olgunlaşması.

  -   -   -  

Anlamında DEG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DEG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEGİŞTUMEK

Değiştirmek// elbise degiştumek: tebdili kıyafet etmek.

DEGMEK

Dokunmak, hasta etmek: Çocuğa yemek degmiş. Vurmak, çarpmak: Ali'ye güneş degmiş. Miras kalmak. Olmak, olgunlaşmak. Değmek, dokunmak. Değmek, dokunmak, olgunlaşmak. Dokunmak, değmek.

DEGİŞME

Aldatarak oynanan kar topu oyunu: Arkadaşlarla degişme oyunu oynadık.

DEGAJMAN

Degaj.

İĞDE

İğdegillerden, kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç (Elaeagnus). Bu ağacın zeytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte, beyaz unlu, tadı mayhoş yemişi.

DEGAJ

Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması, degajman.

SOYLULUK

Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet.

YILAN

Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun hayvan. Sinsi ve hain.

DEGDİRMEK

Ulaştırmak: Hasan'ın verdiğini yerine degdirdim.

TİTRASYON

Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.

DEGİRMİ

Kare şekilli yüzey: Bana degirmili bir mendil yapıver. Yuvarlak: Degirmi yüzlü kıza bak. Yuvarlak. Yuvarlak, değirmi. Eni boyu aynı olan. Yuvarlak, toparlak.

ORANLAYICI

Herhangi bir özdegi değerlendiren kişi. Taşınır ve durağan mal değerlerini sayışımlama, oranlama için seçilen yetkili kişi.