DED ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ded" olan, toplam 98 adet kelime bulunmaktadır. ded ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ded ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ded olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

DEDEGÜLÜÇİVİSİ

13 harfli kelimeler

DEDİKODUCULUK, DEDİRTEBİLMEK

12 harfli kelimeler

DEDİRTEBİLME

11 harfli kelimeler

DEDEKTİFLİK, DEDEMSAKALI, DEDİĞİNELİK, DEDİKODUSUZ, DEDİRGENMEK

10 harfli kelimeler

DEDİKODUCU, DEDÜKSİYON, DEDDELEĞEN, DEDEBAKIRI, DEDEFAKILI, DEDEGÜLÜNÇ, DEDEKARGIN, DEDEKAZIĞI, DEDEKILICI, DEDEKILINÇ, DEDEKULETİ, DEDEKUŞAĞI, DEDEKÜLAHI, DEDELKİLİÇ, DEDEMAKSUT, DEDEPINARI, DEDERGÜLLÜ, DEDESAKALI, DEDİKODULU

9 harfli kelimeler

DEDİRTMEK, DEDEAĞACI, DEDEBULAK, DEDEBURNU, DEDEÇINAR, DEDEFİLLİ, DEDEGÜLÜÇ, DEDEĞILIÇ, DEDEĞÜLÜÇ, DEDEHASAN, DEDEKILIÇ, DEDEKILLI, DEDEKULLE, DEDEMOĞLU, DEDEVELLE, DEDİRGEME, DEDİVELLE

8 harfli kelimeler

DEDANTÖR, DEDEKTİF, DEDEKTÖR, DEDİKODU, DEDİRMEK, DEDİRTME, DEDDELEK, DEDDEVİR, DEDEAĞAÇ, DEDEBABA, DEDEBAĞI, DEDEBALI, DEDEDAĞI, DEDEDÜZÜ, DEDEGILI, DEDEGILİ, DEDEGÜLÜ, DEDEĞÜLÜ, DEDEHÜLÜ, DEDEKAŞI, DEDEKILI, DEDEOĞLU, DEDEÖREN, DEDEPAŞA, DEDEYAZI, DEDEYOLU, DEDİĞİNE, DEDİRGİN

7 harfli kelimeler

DEDELİK, DEDİRME, DEDABER, DEDECİK, DEDEÇAM, DEDEGÜL, DEDEKIL, DEDEKÖY, DEDELER, DEDEMLİ, DEDEOBA, DEDEŞEN, DEDEVLİ, DEDİLLE, DEDÖĞLE

6 harfli kelimeler

DEDAHA, DEDECİ, DEDELİ, DEDÖKÜ

5 harfli kelimeler

DEDEK, DEDEM, DEDEY, DEDİK

4 harfli kelimeler

DEDE

3 harfli kelimeler

DED

Bazı kelimelerin anlamları

DED

Dert.

DEDİRTEBİLME

Dedirtebilmek işi.

DEDİKODUSUZ

Dedikodusu olmayan.

DEDEFAKILI

Yozgat ilinde, Saraykent ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DEDÜKSİYON

Tümdengelim.

DEDİKODUCULUK

Dedikoducu olma durumu, kovculuk, gıybetçilik, dilleklik.

DEDİĞİNELİK

Dedi ki: Baban bana dediğinelik ben buradan çekip gideyim.

DEDİRTEBİLMEK

Söylemesini sağlamak.

DEDİKODUCU

Çok dedikodu yapan, kovcu, gıybetçi, dillek.

DEDEGÜLÜÇİVİSİ

Boyunduruktan gelen bir sırım yardımıyla sabanın toprağa az ya da çok girmesini sağlayan ok üzerindeki bir kaç çivi. (Yenikent Aksaray Niğde).

DEDEGÜLÜNÇ

Sapanda okun ucundaki deliğe geçirilerek boyunduruk ve sapanı birbirine bağlayan kayış halkaya geçirilen ağaç çivi.

DEDEBAKIRI

Siirt ilinde, Baykan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DEDEKTİFLİK

Dedektif olma durumu.

DEDDELEĞEN

Ağaçkakan kuşu.

DEDİRGENMEK

Çok konuşmak: Çok dedirgenme git şuradan.

DEDEMSAKALI

Kırlarda yetişen, havuca benzeyen bir ot.

  -   -   -  

Anlamında DED bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DED geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEDEL

Değer, fiyat, kıymet. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. Bir ücret karşılığında çalışan kimse. Eşit, denk. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse.

AĞABABA

Dede, ata. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü.

ALGILAYICI

Algı yetisi olan (kimse). Dedektör.

BOYNUZ

Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı. Bu organdan yapılmış. Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet.

AZOTÖLÇER

Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotometre.

CAM

Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılmış olan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça. Kadeh, içki. Pencere.

AİDAT

Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti. Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para. Kesenek.

BİLLUR

Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim. Duru, temiz ve akıcı. Koç yumurtası. Kesme cam, kristal. Bu maddeden yapılmış.

BULUCU

Kâşif. Dedektör.

BONE

Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılmış olan başlık.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

ATA

Baba. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri.

BRONZ

Tunç. Bu maddeden yapılan.

BULANTI

Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum.

BAYMAK

Yiyecek baygınlık vermek, mideyi bulandırmak, midede ezinti yapmak. Can sıkıntısı vermek, sıkmak, bunaltmak. Aldatmak, kandırmak, etki altında bırakmak.

ARTIRIM

Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf. Müzayedede artırma.

AKDEDİLME

Akdedilmek durumu.

BEDELCİ

Bedel ödediği için askerliğini kısa süreli olarak yapan kimse.

BAĞIRSAK

Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

ANLIK

Kısa süren, bir an içinde olan, enstantane. Bir anda oluşan, gelişen, spontane. Anlama gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt. Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme yetisi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük