DEĞİRMENYANI Nedir?

DEĞİRMENYANI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi a , onbirinci harfi n , onikinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEĞİRMENYANI anlamı

Edirne ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Karabük şehrinde, Yenice belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

DEĞİRMENYANI hakkında bilgiler

DEĞİRMENYANI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük