DEĞİRMENCİUŞAĞI Nedir?

DEĞİRMENCİUŞAĞI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi c , onuncu harfi i , onbirinci harfi u , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEĞİRMENCİUŞAĞI anlamı

Adana ili, Feke ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Adana kenti, Saimbeyli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DEĞİRMENCİUŞAĞI hakkında bilgiler

DEĞİRMENCİUŞAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük