DEĞİRMENALTI Nedir?

DEĞİRMENALTI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi l , onbirinci harfi t , onikinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEĞİRMENALTI anlamı

Bitlis şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Konya şehri, Hüyük ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DEĞİRMENALTI hakkında bilgiler

DEĞİRMENALTI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük