DEĞİŞTİRİVERMEK Nedir?

DEĞİŞTİRİVERMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi ş , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi v , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEĞİŞTİRİVERMEK anlamı

Çabucak veya ansızın değiştirmek.

DEĞİŞTİRİVERMEK hakkında bilgiler

DEĞİŞTİRİVERMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük