DEĞİŞİKLEME Nedir?

DEĞİŞİKLEME kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi ş , altıncı harfi i , yedinci harfi k , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEĞİŞİKLEME anlamı

(Söz sanatı terimi) Gramer şekillerinden biri yerine başka birini kullanma. Gittin bulamadın, hemen dönersin gibi ki gittiğinde bulamıyacak olursan.. yerindedir.

DEĞİŞİKLEME hakkında bilgiler

DEĞİŞİKLEME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük