DEĞERLENDİRİLİŞ Nedir?

DEĞERLENDİRİLİŞ kelimesi ilk harfi D ve son harfi Ş olan bir kelimedir. Başında d sonunda ş olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi ş şeklindedir. Başı d sonu ş olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DEĞERLENDİRİLİŞ anlamı

Değerlendirilme işi.

DEĞERLENDİRİLİŞ hakkında bilgiler

DEĞERLENDİRİLİŞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük