DAYANIKSIZLAŞMA Nedir?

DAYANIKSIZLAŞMA kelimesi ilk harfi D ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında d sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi y , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi ı , yedinci harfi k , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi z , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a şeklindedir. Başı d sonu a olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAYANIKSIZLAŞMA anlamı

Dayanıksızlaşmak işi.

DAYANIKSIZLAŞMA hakkında bilgiler

DAYANIKSIZLAŞMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük