DAVZANKURTAĞI Nedir?

DAVZANKURTAĞI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi v , dördüncü harfi z , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi k , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi t , onbirinci harfi a , onikinci harfi ğ , onüçüncü harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAVZANKURTAĞI anlamı

Karafatma denilen böcek.

DAVZANKURTAĞI hakkında bilgiler

DAVZANKURTAĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük