DAVRANILABİLMEK Nedir?

DAVRANILABİLMEK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi v , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi ı , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAVRANILABİLMEK anlamı

Davranılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DAVRANILABİLMEK hakkında bilgiler

DAVRANILABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük