DAVLUMBAZLANMAK Nedir?

DAVLUMBAZLANMAK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi v , dördüncü harfi l , beşinci harfi u , altıncı harfi m , yedinci harfi b , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi n , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAVLUMBAZLANMAK anlamı

Kabarmak, tümsekli, çıkıntılı olmak: Suyun üstü davlumbazlandı.

DAVLUMBAZLANMAK hakkında bilgiler

DAVLUMBAZLANMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük