DARMADAĞINIKLIK Nedir?

DARMADAĞINIKLIK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi d , yedinci harfi a , sekizinci harfi ğ , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi n , onbirinci harfi ı , onikinci harfi k , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DARMADAĞINIKLIK anlamı

Darmadağınlık.

DARMADAĞINIKLIK hakkında bilgiler

DARMADAĞINIKLIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük