DARLAŞTIRILABİLME Nedir?

DARLAŞTIRILABİLME kelimesi ilk harfi D ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında d sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi l , beşinci harfi a , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi ı , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi b , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi m , onyedinci harfi e şeklindedir. Başı d sonu e olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DARLAŞTIRILABİLME anlamı

Darlaştırılabilmek işi.

DARLAŞTIRILABİLME hakkında bilgiler

DARLAŞTIRILABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük