DARIYERİMENGENCİK Nedir?

DARIYERİMENGENCİK kelimesi ilk harfi D ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında d sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ı , beşinci harfi y , altıncı harfi e , yedinci harfi r , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi g , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi n , onbeşinci harfi c , onaltıncı harfi i , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı d sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DARIYERİMENGENCİK anlamı

Düzce şehrinde, Kaynaşlı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

DARIYERİMENGENCİK hakkında bilgiler

DARIYERİMENGENCİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük