DALLIBACAKLILAR Nedir?

DALLIBACAKLILAR kelimesi ilk harfi D ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında d sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi l , beşinci harfi ı , altıncı harfi b , yedinci harfi a , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi k , onbirinci harfi l , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi r şeklindedir. Başı d sonu r olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DALLIBACAKLILAR anlamı

Denizlerde yaşayan, basit iki parçalı kabukları olan, boyları 10cm olabilen bir şube.

DALLIBACAKLILAR hakkında bilgiler

DALLIBACAKLILAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük