DALGALANDIRILMA Nedir?

DALGALANDIRILMA kelimesi ilk harfi D ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında d sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi g , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a şeklindedir. Başı d sonu a olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DALGALANDIRILMA anlamı

Dalgalandırılmak işi.

DALGALANDIRILMA hakkında bilgiler

DALGALANDIRILMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük