DAKRİYOSİSTİTİS Nedir?

DAKRİYOSİSTİTİS kelimesi ilk harfi D ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında d sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi r , beşinci harfi i , altıncı harfi y , yedinci harfi o , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi s , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı d sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAKRİYOSİSTİTİS anlamı

Gözyaşı kanallarının ve kesesinin yangısı.

DAKRİYOSİSTİTİS hakkında bilgiler

DAKRİYOSİSTİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük