DAKRİYOADENİTİS Nedir?

DAKRİYOADENİTİS kelimesi ilk harfi D ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında d sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi r , beşinci harfi i , altıncı harfi y , yedinci harfi o , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi i , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı d sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAKRİYOADENİTİS anlamı

Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun yangısı, sellülitisi, travmalarının yanısıra, sığırların gangrenli nezlesi, kedilerin enfeksiyoz peritonitisi ve köpek gençlik hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve laboratuvar sıçanlarında bir Koronavirüs enfeksiyonunun seyri sırasında görülür.

DAKRİYOADENİTİS hakkında bilgiler

DAKRİYOADENİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük