DACHSHUNDKÖPEĞİ Nedir?

DACHSHUNDKÖPEĞİ kelimesi ilk harfi D ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında d sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi c , dördüncü harfi h , beşinci harfi s , altıncı harfi h , yedinci harfi u , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi k , onbirinci harfi ö , onikinci harfi p , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi i şeklindedir. Başı d sonu i olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DACHSHUNDKÖPEĞİ anlamı

Almanya'dan köken alan, geçmişinin 5000 yıl kadar önceye Mısırlı Teckel ırkına dayandığı düşünülen, uzun vücudu ve kısa bacaklarıyla dikkat çeken, rengi koyu kızıl veya kahverengi-siyah, boynu uzun ve kaslı, göğsü geniş, göğüs kemiği çıkıntılı, karnı içe doğru gergin, kuyruğu uzun ve sırtla aynı hizada taşınan, canlı ve sevecen aynı zamanda neşeli, meraklı ve zeki, havlamayı seven ve kendinden beklenmeyecek kadar yüksek ses çıkaran, tavşan ve özellikle porsuk avlamak amacıyla kullanılmış, bekçilik ve avcılık özellikleri gelişmiş köpek ırkı, sosis köpek.

DACHSHUNDKÖPEĞİ hakkında bilgiler

DACHSHUNDKÖPEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük