Sonu DAŞ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "daş" olan, toplam 119 adet kelime bulunmaktadır. Sonu daş ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında daş olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde daş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

YEDDİGARDAŞ, YUKARIDUDAŞ

10 harfli kelimeler

AŞAĞIDUDAŞ, SÜMMAHİDAŞ, YEDİGARDAŞ, YEDİKARDAŞ

9 harfli kelimeler

TOPLUMDAŞ, BAŞYOLDAŞ, BEŞGARDAŞ, BEŞKARDAŞ, ELLEMEDAŞ, KABAELDAŞ

8 harfli kelimeler

ANLAMDAŞ, DUYGUDAŞ, GÖNÜLDAŞ, GÖREVDAŞ, KADEHDAŞ, KARINDAŞ, SINIRDAŞ, ŞEKİLDAŞ, VATANDAŞ, ZAMANDAŞ, AĞADADAŞ, ARKARDAŞ, DÜZENDAŞ, GUSSADAŞ, KAKKUDAŞ, KARANDAŞ, KONUMDAŞ, KOŞUNDAŞ, MANKADAŞ, NESİLDAŞ, SINARDAŞ, SINURDAŞ, ŞEHİRDAŞ, ÜÇGARDAŞ, ÜÇKARDAŞ, VETENDAŞ

7 harfli kelimeler

ARKADAŞ, KAFADAŞ, KIYIDAŞ, OKULDAŞ, OMUZDAŞ, ÜLKÜDAŞ, AHIRDAŞ, ARGADAŞ, ARHADAŞ, AYAKDAŞ, EMİKDAŞ, EMMİDAŞ, GIRADAŞ, SABADAŞ, TAYADAŞ, UZAMDAŞ, YURTDAŞ

6 harfli kelimeler

BAĞDAŞ, BOYDAŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAŞ, DİLDAŞ, DİNDAŞ, KANDAŞ, KOLDAŞ, PAYDAŞ, SIRDAŞ, SOYDAŞ, TAYDAŞ, YANDAŞ, YOLDAŞ, ACIDAŞ, AGADAŞ, AGIDAŞ, AKADAŞ, AMİDAŞ, BARDAŞ, BAŞDAŞ, BEYDAŞ, BUNDAŞ, CANDAŞ, DADDAŞ, DOĞDAŞ, GABDAŞ, GARDAŞ, GÖTDAŞ, GÜNDAŞ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

DADAŞ, OYDAŞ, ABDAŞ, ANDAŞ, AYDAŞ, BADAŞ, DUDAŞ, ELDAŞ, EŞDAŞ, GADAŞ, GODAŞ, İLDAŞ, KADAŞ, KODAŞ, ÖNDAŞ, SADAŞ, SÜDAŞ, UYDAŞ

4 harfli kelimeler

ADAŞ

3 harfli kelimeler

DAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

DAŞ

Taş. Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar. Muhakkak: Daş bu böyledir. El değirmeni. Dış.

BEŞGARDAŞ

Tokat, şamar.

YEDİGARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

SÜMMAHİDAŞ

Mozayik.

BAŞYOLDAŞ

Karı veya koca: Baş yoldaşım öldü.

KABAELDAŞ

Bir çeşit üzüm.

TOPLUMDAŞ

Aynı topluma bağlı bireylerin her biri.

YEDDİGARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

ELLEMEDAŞ

Beş taş oyunundaki taşlar.

YUKARIDUDAŞ

Eskişehir kenti, Beylikova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BEŞKARDAŞ

Beşi bir arada bulunan terazi yıldızı.

AŞAĞIDUDAŞ

Eskişehir şehrinde, Beylikova ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DUYGUDAŞ

Bir konuda duyguları diğer bir kişiyle aynı olan kimse. Üyesi olmadığı hâlde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen veya bir görüşü, bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse, sempatizan.

YEDİKARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

ANLAMDAŞ

Eş anlamlı.

GÖNÜLDAŞ

Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost.

  -   -   -  

Anlamında DAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

BACANAK

Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu. Dost, arkadaş.

ASRİLEŞTİRME

Çağdaşlaştırma.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMA

Bağdaşıklaştırmak işi.

ASRİLEŞME

Çağdaşlaşma.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

ASRİLİK

Çağdaşlık.

AKRAN

Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür.

ARKADAŞLIK

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

AYAKTAŞ

Omuzdaş.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK

Bağdaşık duruma getirmek, homojenleştirmek.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

ASRİ

Çağdaş.

AVRUPALILIK

Çağdaş olma, düşünce ve davranışta Batı ölçülerinde bulunma.

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

ARKADAŞÇA

Arkadaş olarak. İçtenlikle, dostça.

ASRİLEŞMEK

Çağdaşlaşmak.

ALMANCI

Almanya yanlısı olan kimse. Avrupa'da genellikle de Almanya'da çalışan Türk vatandaşı.

ADAŞLIK

Adaş olma, aynı adı taşıma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük