Sonu DAŞ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "daş" olan, toplam 119 adet kelime bulunmaktadır. Sonu daş ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında daş olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde daş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

YEDDİGARDAŞ, YUKARIDUDAŞ

10 harfli kelimeler

AŞAĞIDUDAŞ, SÜMMAHİDAŞ, YEDİGARDAŞ, YEDİKARDAŞ

9 harfli kelimeler

TOPLUMDAŞ, BAŞYOLDAŞ, BEŞGARDAŞ, BEŞKARDAŞ, ELLEMEDAŞ, KABAELDAŞ

8 harfli kelimeler

ANLAMDAŞ, DUYGUDAŞ, GÖNÜLDAŞ, GÖREVDAŞ, KADEHDAŞ, KARINDAŞ, SINIRDAŞ, ŞEKİLDAŞ, VATANDAŞ, ZAMANDAŞ, AĞADADAŞ, ARKARDAŞ, DÜZENDAŞ, GUSSADAŞ, KAKKUDAŞ, KARANDAŞ, KONUMDAŞ, KOŞUNDAŞ, MANKADAŞ, NESİLDAŞ, SINARDAŞ, SINURDAŞ, ŞEHİRDAŞ, ÜÇGARDAŞ, ÜÇKARDAŞ, VETENDAŞ

7 harfli kelimeler

ARKADAŞ, KAFADAŞ, KIYIDAŞ, OKULDAŞ, OMUZDAŞ, ÜLKÜDAŞ, AHIRDAŞ, ARGADAŞ, ARHADAŞ, AYAKDAŞ, EMİKDAŞ, EMMİDAŞ, GIRADAŞ, SABADAŞ, TAYADAŞ, UZAMDAŞ, YURTDAŞ

6 harfli kelimeler

BAĞDAŞ, BOYDAŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAŞ, DİLDAŞ, DİNDAŞ, KANDAŞ, KOLDAŞ, PAYDAŞ, SIRDAŞ, SOYDAŞ, TAYDAŞ, YANDAŞ, YOLDAŞ, ACIDAŞ, AGADAŞ, AGIDAŞ, AKADAŞ, AMİDAŞ, BARDAŞ, BAŞDAŞ, BEYDAŞ, BUNDAŞ, CANDAŞ, DADDAŞ, DOĞDAŞ, GABDAŞ, GARDAŞ, GÖTDAŞ, GÜNDAŞ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

DADAŞ, OYDAŞ, ABDAŞ, ANDAŞ, AYDAŞ, BADAŞ, DUDAŞ, ELDAŞ, EŞDAŞ, GADAŞ, GODAŞ, İLDAŞ, KADAŞ, KODAŞ, ÖNDAŞ, SADAŞ, SÜDAŞ, UYDAŞ

4 harfli kelimeler

ADAŞ

3 harfli kelimeler

DAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

DAŞ

Taş. Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar. Muhakkak: Daş bu böyledir. El değirmeni. Dış.

YUKARIDUDAŞ

Eskişehir kenti, Beylikova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

GÖNÜLDAŞ

Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost.

YEDİGARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

TOPLUMDAŞ

Aynı topluma bağlı bireylerin her biri.

SÜMMAHİDAŞ

Mozayik.

YEDDİGARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

BAŞYOLDAŞ

Karı veya koca: Baş yoldaşım öldü.

AŞAĞIDUDAŞ

Eskişehir şehrinde, Beylikova ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ELLEMEDAŞ

Beş taş oyunundaki taşlar.

YEDİKARDAŞ

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

BEŞGARDAŞ

Tokat, şamar.

KABAELDAŞ

Bir çeşit üzüm.

ANLAMDAŞ

Eş anlamlı.

DUYGUDAŞ

Bir konuda duyguları diğer bir kişiyle aynı olan kimse. Üyesi olmadığı hâlde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen veya bir görüşü, bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse, sempatizan.

BEŞKARDAŞ

Beşi bir arada bulunan terazi yıldızı.

  -   -   -  

Anlamında DAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

ALMANCI

Almanya yanlısı olan kimse. Avrupa'da genellikle de Almanya'da çalışan Türk vatandaşı.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK

Bağdaşık duruma getirmek, homojenleştirmek.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

ARKADAŞÇA

Arkadaş olarak. İçtenlikle, dostça.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

AKRAN

Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMA

Bağdaşıklaştırmak işi.

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

ADAŞLIK

Adaş olma, aynı adı taşıma durumu.

AVRUPALILIK

Çağdaş olma, düşünce ve davranışta Batı ölçülerinde bulunma.

ASRİLEŞME

Çağdaşlaşma.

ASRİLİK

Çağdaşlık.

ASRİLEŞMEK

Çağdaşlaşmak.

AYAKTAŞ

Omuzdaş.

ASRİLEŞTİRME

Çağdaşlaştırma.

ASRİ

Çağdaş.

ARKADAŞLIK

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

BACANAK

Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu. Dost, arkadaş.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük