DAŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "daş" olan, toplam 38 adet kelime bulunmaktadır. daş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu daş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde daş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

DAŞAKLAMAK, DAŞIRGAMAH, DAŞIRGAMAK, DAŞIRKAMAK, DAŞİRİLMEK

9 harfli kelimeler

DAŞDANMAK, DAŞEKMEĞİ, DAŞLANGUÇ

8 harfli kelimeler

DAŞAĞIRI, DAŞAHIRI, DAŞAKIDA, DAŞGÖZEL, DAŞGÖZER, DAŞINMAK, DAŞIRMAK, DAŞLAMAK

7 harfli kelimeler

DAŞAĞIR, DAŞAĞRI, DAŞAHIR, DAŞAHUR, DAŞDAMA, DAŞGARU, DAŞIMAK, DAŞINTI, DAŞIRMA, DAŞKASA

6 harfli kelimeler

DAŞAAR, DAŞAMA, DAŞARA, DAŞDIH, DAŞGIR, DAŞĞIN, DAŞHUN, DAŞKIN

5 harfli kelimeler

DAŞAN, DAŞÇI, DAŞİK

3 harfli kelimeler

DAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

DAŞ

Taş. Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar. Muhakkak: Daş bu böyledir. El değirmeni. Dış.

DAŞIRKAMAK

Hayvanın ayağını taş aşındırıp, acıtırak hayvan yürüyememek.

DAŞAKLAMAK

Hayvanın iki ayağını bağlamak, kösteklemek.

DAŞIRGAMAH

Hayvanın ayağını taş aşındırıp, acıtırak hayvan yürüyememek.

DAŞGÖZER

Arpa ve buğdayı samandan ayırmaya yarayan büyük delikli kalbur: Bizim arpa daşgözeri sizdedi, getisen.

DAŞLANGUÇ

Kümes hayvanlarının midesi, katı, taşlık.

DAŞEKMEĞİ

Bir çeşit ekmek kadayıfı.

DAŞAKIDA

Çok kıvamlı pekmez ağdası.

DAŞDANMAK

Taşmak.

DAŞAHIRI

Çok taşlı yer.

DAŞIRMAK

Pişirmek(yalnız süt hakkında). Taşırmak.

DAŞGÖZEL

Büyük buğday ve arpa eleği. (Susuz Kars).

DAŞİRİLMEK

Değiştirilmek, tayin olmak: Muallim burdan dâşirilmiş.

DAŞINMAK

Taşınmak.

DAŞAĞIRI

Çok taşlı yer.

DAŞIRGAMAK

Hayvanın ayağını taş aşındırıp, acıtırak hayvan yürüyememek.

  -   -   -  

Anlamında DAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK

Bağdaşık duruma getirmek, homojenleştirmek.

ARKADAŞÇA

Arkadaş olarak. İçtenlikle, dostça.

ASRİLEŞTİRME

Çağdaşlaştırma.

ASRİLEŞMEK

Çağdaşlaşmak.

ASRİ

Çağdaş.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

ASRİLİK

Çağdaşlık.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

ASRİLEŞME

Çağdaşlaşma.

BAĞDAŞIKLAŞTIRMA

Bağdaşıklaştırmak işi.

AYAKTAŞ

Omuzdaş.

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

ALMANCI

Almanya yanlısı olan kimse. Avrupa'da genellikle de Almanya'da çalışan Türk vatandaşı.

AVRUPALILIK

Çağdaş olma, düşünce ve davranışta Batı ölçülerinde bulunma.

ARKADAŞLIK

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

BACANAK

Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu. Dost, arkadaş.

AKRAN

Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür.

ADAŞLIK

Adaş olma, aynı adı taşıma durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük