DAĞÇİFTLİĞİKÖYÜ Nedir?

DAĞÇİFTLİĞİKÖYÜ kelimesi ilk harfi D ve son harfi Ü olan bir kelimedir. Başında d sonunda ü olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi ç , beşinci harfi i , altıncı harfi f , yedinci harfi t , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi i , onikinci harfi k , onüçüncü harfi ö , ondördüncü harfi y , onbeşinci harfi ü şeklindedir. Başı d sonu ü olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DAĞÇİFTLİĞİKÖYÜ anlamı

Kırşehir ili, Mucur belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

DAĞÇİFTLİĞİKÖYÜ hakkında bilgiler

DAĞÇİFTLİĞİKÖYÜ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük