Sonu D ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 9 harfli toplam 25 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LAMİNATED

İki ince ağaç tabasının, aralarına talaş konularak sıkıştırılmasıyla elde edilen, daha çok akustik ve klasik gitar gövdelerinde kullanılan kaplama malzemesi.

NİMESÜLİD

Steroit yapısında olmayan yangı giderici, ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaç.

SPERMATİD

İkinci dereceli spermatositden bölünerek meydana gelen ve spermaya değişecek olan haployid kromozomlu bir göze.

SEMERGAND

Semerkand.

PEMFİGOİD

Pemfigusa benzeyen. Pemfigusa benzer özellikleri olmakla birlikte, ondan kesin olarak ayırt edilebilen bir grup deri bozukluğu.

TRİPLOYİD

Normal haployid kromozom sayısına üç seri halinde sahip olan organizma.

PEHLBLEND

Mineral. (UO2; zift parıltı,kara, kahverengi kara; çizgi kara kahverengimsi; sertlik 6-7, özgül ağırlık 8-11; kubusal. En önemli uranyum minerali. Kristal biçimi göstermeyen ve formülü UO ye yakın olan tortul çökeleklerine pehblend, kristal biçimi gösterenlere uranitit denir. Çok güçlü radyoaktiftir.).

İNDOGENİD

İndogen radikalini içeren bileşik.

FUROSEMİD

Henle kulpunun çıkan koluna etki ederek sodyum, klor, kalsiyum ve magnezyum, hidrojen, amonyak ve bikarbonat iyonlarının idrarla atılımını uyarırken, ürik asidin atılmasını yarışmalı olarak engelleyerek vücutta birikmesine neden olan, tüm ödem tiplerinin sağaltımında ve kalsiyum zehirlenmesinin sağaltımında kullanılan sulfonamid yapısında işetici bir ilaç.

DİFTEROİD

Difteriye benzeyen; difteri basiline benzeyen. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle gelişen mukoza yüzeyinde yalancı zarların oluşması.

PLANORBİD

Planorbidae ailesinde bulunan salyangoz veya Planorbidaea ailesine ait.

PROGLOTİD

Halka.

THRESHOLD

Yoğunlaştırıcı, gürültü süzgeci gibi efektler kullanılırken cihazın ses sinyalini hangi seviyenin altında keseceğini belirleyen ayar.

FRETBOARD

Gitar sapının tellerin de geçtiği parmakla basılan ön yüzü.

MÜTEEDDİD

Arapça kökenli müteaddid: mütaaddit.

CYCLOPOİD

Kabuklular (Crustacea) sınıfının Copepoda alt sınıfından, litoralde, bentikte bulundukları gibi bazı türleri de zooplanktonda önemli populasyonlar oluşturan bir takım.

GİNKGOLİD

Ginkgo biloba ağacının yapraklarından elde edilen ve yapısında birçok flavonid ve terpen bulunan, tıbbi olarak merkezi sinir sistemi ve perifer kan akımını düzenlemek ve ayrıca mental işlevlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılan madde.

PİCKGUARD

Gitar gövdesinin pena ve tırnak vuruşlarından zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan, ve bazı çalgılarda elektronik donanımı da taşıyan ince tabaka.

DANİŞMEND

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.