Sonu D ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 9 harfli toplam 25 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PROGLOTİD

Halka.

FİBRİNOİD

Bağdaşık, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı özelliğe sahip fibrin benzeri madde. Fibrine benzeyen.

THRESHOLD

Yoğunlaştırıcı, gürültü süzgeci gibi efektler kullanılırken cihazın ses sinyalini hangi seviyenin altında keseceğini belirleyen ayar.

FUROSEMİD

Henle kulpunun çıkan koluna etki ederek sodyum, klor, kalsiyum ve magnezyum, hidrojen, amonyak ve bikarbonat iyonlarının idrarla atılımını uyarırken, ürik asidin atılmasını yarışmalı olarak engelleyerek vücutta birikmesine neden olan, tüm ödem tiplerinin sağaltımında ve kalsiyum zehirlenmesinin sağaltımında kullanılan sulfonamid yapısında işetici bir ilaç.

PLANORBİD

Planorbidae ailesinde bulunan salyangoz veya Planorbidaea ailesine ait.

İNDOGENİD

İndogen radikalini içeren bileşik.

DİFTEROİD

Difteriye benzeyen; difteri basiline benzeyen. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle gelişen mukoza yüzeyinde yalancı zarların oluşması.

TRİPLOYİD

Normal haployid kromozom sayısına üç seri halinde sahip olan organizma.

CYCLOPOİD

Kabuklular (Crustacea) sınıfının Copepoda alt sınıfından, litoralde, bentikte bulundukları gibi bazı türleri de zooplanktonda önemli populasyonlar oluşturan bir takım.

DANİŞMEND

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

PİCKGUARD

Gitar gövdesinin pena ve tırnak vuruşlarından zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan, ve bazı çalgılarda elektronik donanımı da taşıyan ince tabaka.

PEMFİGOİD

Pemfigusa benzeyen. Pemfigusa benzer özellikleri olmakla birlikte, ondan kesin olarak ayırt edilebilen bir grup deri bozukluğu.

SPERMATİD

İkinci dereceli spermatositden bölünerek meydana gelen ve spermaya değişecek olan haployid kromozomlu bir göze.

İZONİAZİD

Mikolik asit üretimini baskılayarak Mycobacterium tuberculosis'e etkili olan ilaç.

LAMİNATED

İki ince ağaç tabasının, aralarına talaş konularak sıkıştırılmasıyla elde edilen, daha çok akustik ve klasik gitar gövdelerinde kullanılan kaplama malzemesi.

FRETBOARD

Gitar sapının tellerin de geçtiği parmakla basılan ön yüzü.

TRİHİBRİD

Üç çift alel geni heterozigot olan organizma; üç karakteri bakımından değişik ana ve babalar arasında yapıları çaprazlama, bk monohibrid, polihibrid.

MÜTEAHHİD

sözveren, yüklenci. (yapıt =. eser = istısnâ' sözleşmesinde) ısmarlanan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük