Sonu D ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 8 harfli toplam 50 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LECİVERD

Arapça kökenli lâceverd < Far. lâjverd: lacivert.

MÜSEVVED

Kargaya benzer bir çeşit güvercin.

TREMATOD

1. Trematoda sınıfının herhangi bir üyesi, kelebek. Yassı solucanlar şubesinde Monogenea, Aspidogastrea ve Digenea olmak üzere üç alt sınıfı içeren paraziter kelebeklerin bir sınıfı. İnsanlarda ve hayvanlardaki türler Digenea alt sınıfında bulunurlar. Bu canlılar iç parazittir ve yaşam sikluslarını tamamlamak için en az iki konağa gereksinim duyarlar. Yaprak biçimi gösteren yassı solucanların bir sınıfı.

MEFLUSİD

Tiyazit benzeri etkinlik gösteren işetici ilaç.

NOTOKORD

Sırt İpliği. Sırt ipliği.

DİHİBRİD

İki çift alel geni heteroziyat olan organizma; iki karakter bakımından değişik ana ve babalar arasında çaprazlama bk. monohibrid, polihibrid.

MİYOKARD

Kalp kası.

TERESSÜD

Arapça kökenli tarassud: tarassut.

KOLLOYİD

Hayvansal ya da bitkisel bir zardan kolayca geçemiyen ve çok defa jelatin koyuluğunda olan bir madde; örnek: albümin, bk kristalloyid, sol.

TEMERRÜD

direnme.

İKTEROİD

Sarılığa benzeyen, sarılık gibi.

BİYOGARD

Bifidobacterium türleriyle bazı laktik asit bakterilerinin birlikte oluşturdukları fermente süt ürünü.

MİYELOİD

Kemik iliğine ait, ondan köken alan veya kemik iliğine benzeyen. Omuriliğe ait olan. Kemik iliği hücrelerine benzeyen, ancak oradan köken almayan hücre.

MEHRİMED

Merhamet.

MONORŞİD

Skrotumda tek testisi bulunan. Acanthocephala'larda yalnızca tek bir testisin bulunması.

KROMATİD

herbiri; mitozda erken profaz ve metafaz evrelerindeki kromozomun yarısı.

HEKZAPOD

Altı bacağı olan.

HAPLOYİD

Bir seri, yani n kromozom sayısına sahip olma; olgun eşeylik gözelerinin kromozom sayısı.

ARZUMAND

İstek, şiddetli istek.

KEROTOİD

Boynuz gibi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük