Sonu D ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 8 harfli toplam 50 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İSTİRDAD

geri alma.

KONİKOİD

Elipsoid, hiperboloid, paraboloid yüzeylerinden herhangi biri.

MEFLUSİD

Tiyazit benzeri etkinlik gösteren işetici ilaç.

TERESSÜD

Arapça kökenli tarassud: tarassut.

İNTERNOD

Filament ve talluslarda iki boğum arasında kalan bölge.

PSÖDOPOD

Yalancı ayak.

AKANTOİD

Diken biçiminde çıkıntı gösteren; dikensi, diken biçimli.

BİYOGARD

Bifidobacterium türleriyle bazı laktik asit bakterilerinin birlikte oluşturdukları fermente süt ürünü.

DİHİBRİD

İki çift alel geni heteroziyat olan organizma; iki karakter bakımından değişik ana ve babalar arasında çaprazlama bk. monohibrid, polihibrid.

SKABİSİD

Sarcoptes scabiei türü uyuz etkenlerini öldüren ajanlar.

SİKLOYİD

Özgür kenarları düzgün bir biçimde yuvarlak olan bir balık pulu tipi.

OKSYURİD

Oxyuridae ailesinde bulunan nematodlara ait.

TREMATOD

1. Trematoda sınıfının herhangi bir üyesi, kelebek. Yassı solucanlar şubesinde Monogenea, Aspidogastrea ve Digenea olmak üzere üç alt sınıfı içeren paraziter kelebeklerin bir sınıfı. İnsanlarda ve hayvanlardaki türler Digenea alt sınıfında bulunurlar. Bu canlılar iç parazittir ve yaşam sikluslarını tamamlamak için en az iki konağa gereksinim duyarlar. Yaprak biçimi gösteren yassı solucanların bir sınıfı.

PEKSEMED

Tahinli ekmek.

ÖTEKTOİD

Ötektoid tepkimeli.

PERİKARD

Perikardiyum.

MİYELOİD

Kemik iliğine ait, ondan köken alan veya kemik iliğine benzeyen. Omuriliğe ait olan. Kemik iliği hücrelerine benzeyen, ancak oradan köken almayan hücre.

KROMATİD

herbiri; mitozda erken profaz ve metafaz evrelerindeki kromozomun yarısı.

SHİELDED

İç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanların verimini olumsuz yönde etkilememesi için gerekli görülen yerleri iletken bir gereç ile kaplanan aygıt. İçerisindeki elektromanyetik alanların birbirini etkileyerek istenmeyen gürültülere neden olmasını engellemek amacıyla, elektronik aksam ve manyetiklerini barındıran oyukları bakır folyo gibi iletken bir gereçle kaplanmış gitar.

KARBAMİD

Üre.