Sonu D ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 8 harfli toplam 50 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SHİELDED

İç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanların verimini olumsuz yönde etkilememesi için gerekli görülen yerleri iletken bir gereç ile kaplanan aygıt. İçerisindeki elektromanyetik alanların birbirini etkileyerek istenmeyen gürültülere neden olmasını engellemek amacıyla, elektronik aksam ve manyetiklerini barındıran oyukları bakır folyo gibi iletken bir gereçle kaplanmış gitar.

SKABİSİD

Sarcoptes scabiei türü uyuz etkenlerini öldüren ajanlar.

MİYOKARD

Kalp kası.

HAPLOYİD

Bir seri, yani n kromozom sayısına sahip olma; olgun eşeylik gözelerinin kromozom sayısı.

KARBAMİD

Üre.

KOLLOYİD

Hayvansal ya da bitkisel bir zardan kolayca geçemiyen ve çok defa jelatin koyuluğunda olan bir madde; örnek: albümin, bk kristalloyid, sol.

HADAMARD

1865-1963. Jacques Salomon Hadamard, ünlü Fransız matematikçisi. Matematiğin bir çok dallarında önemli sonuçlar elde etmiştir. Çalışma alanları: Sayılar teorisi, analitik fonksiyonlar teorisi, diferansiyel denklemler teorisi, fonksiyonel analiz, mekanik.

MONORŞİD

Skrotumda tek testisi bulunan. Acanthocephala'larda yalnızca tek bir testisin bulunması.

PROTOPOD

Eklem bacaklılarda koksa ve bazisin ikisi birden bu adı alır.

KONİKOİD

Elipsoid, hiperboloid, paraboloid yüzeylerinden herhangi biri.

LİKENOİD

Liken benzeri.

BALABAND

Kaynatılarak içilen bir ot.

DİPLOYİD

İki seri, yani 2 n kromozom sayısına sahip olma; bir türün normal vücut gözelerinin kromozom sayısı.

İKTEROİD

Sarılığa benzeyen, sarılık gibi.

AKANTOİD

Diken biçiminde çıkıntı gösteren; dikensi, diken biçimli.

TREMATOD

1. Trematoda sınıfının herhangi bir üyesi, kelebek. Yassı solucanlar şubesinde Monogenea, Aspidogastrea ve Digenea olmak üzere üç alt sınıfı içeren paraziter kelebeklerin bir sınıfı. İnsanlarda ve hayvanlardaki türler Digenea alt sınıfında bulunurlar. Bu canlılar iç parazittir ve yaşam sikluslarını tamamlamak için en az iki konağa gereksinim duyarlar. Yaprak biçimi gösteren yassı solucanların bir sınıfı.

MEFLUSİD

Tiyazit benzeri etkinlik gösteren işetici ilaç.

NOTOKORD

Sırt İpliği. Sırt ipliği.

KTENOYİD

Kenarları tarak biçiminde olan. Örnek: Balık pulları.

DİHİBRİD

İki çift alel geni heteroziyat olan organizma; iki karakter bakımından değişik ana ve babalar arasında çaprazlama bk. monohibrid, polihibrid.