Sonu D ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 7 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FRETTED

Perde demiri bulunan telli çalgı türü.

TAKMAAD

Kimi insanlara gövdesel ya da tinsel bir özürlerinden, belirgin bir özelliklerinden, uğraştıkları işlerden dolayı takılan, günlük konuşmalarda ve işlerde kullanılan, çoğunca komik, küçültücü ya da yüceltici nitelikteki ad.

ARŞİMED

Arşimed (M.Ö. 287-212), eski yunan matematikçisi, fizikçisi ve mekanikçisidir. Bu dallarda bir çok önemli çalışmaları vardır. Matematikte archimed aksiyomu, Archimed spirali onun adıyla söylenir.

MASAVID

Aptal, sersem.

GILABUD

Bir çeşit telli saz.

SARKOİD

Tüberküle benzeyen, peynirleşme nekrozunun biçimlenmediği ve epiteloid makrofajlardan oluşan tüberkülöz granülomu. Sarkoidozise ait veya sarkoidozise benzeyen. At sarkoidi.

İCTİHAD

bilimsel görüş, inanç.

EPİKARD

Kalbin dış yüzünü örten iç yaprağı, epikardiyum. Epikardiyum.

BİNİYED

Ekmek olacak hamurların (bezelerin) konulduğu ağaçtan, gözlü bir araç.

MİKSOİD

Mukus gibi, mukusa benzeyen.

LENFOİD

Lenfe benzer, lenfli.

KOPEPOD

Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, serbest veya parazit yaşayan bir takım. Siklops (Cyclops) cinsi iyi bilinir.

AMİLOİD

Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.

PARAPOD

Bazı hakkalıkurtların vücut bölütlerinin yanlarında uzanan ve yer değiştirmeye yarayan, her böiütde çift sayıda bulunan özel yapılar.

BAĞVAND

Bağlara bakan kimse, bağ bekçisi.

ADENOİD

Boğaz bölgesindeki bademcikler. Boğaz bademciklerine ait olan. Beze benzeyen veya onu andıran.

İKTİSAD

tutum.

NEMATOD

Yuvarlak solucanlar.

İKSODİD

Ixodidae ailesine ait.

GRUPOİD

Her oku tersinir olan bir kategori.