Sonu D ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 7 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SESTOİD

Sestodlara benzeyen.

ENERGİD

Göze zarı olan ya da olmayan herhangi bir tek çekirdekli ve canlı sitoplâzma birliği.

MİKSOİD

Mukus gibi, mukusa benzeyen.

AMERİND

Amerika kıtasıyle bu kıtaya bağlı adalarda yaşayan yerlilerin topuna birden verilen ad (Bu terim, İngilizce, American Indians'ın (=Amerika yerlileri) kısaltılmış biçimidir).

MORACAD

Müracaat.

PROTEİD

Proteit.

MASAVID

Aptal, sersem.

RİFAMİD

Rifamisin B'den elde edilmiş, duyarlı bakterilerde DNA kontrolü altında yapılan mRNA üretimini, RNA polimeraz enzimini baskılayarak engelleyen ve sonuçta bakterileri öldürücü etki oluşturan yarı sentetik rifamisin türevi bir antibiyotik.

MANSARD

(Mimarlık). Her yüzünde, değişik eğimli iki dam yüzeyi olan çatı. Bu tür çatıların içine yerleştirilmiş kat. Bu tür katlarda çatıdan dışarı çıkıntı yapan pencere. a. bk. sundurma çatı, kırma çatı, piramit çatı.

KOPEPOD

Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, serbest veya parazit yaşayan bir takım. Siklops (Cyclops) cinsi iyi bilinir.

KOPERİD

Cooperia cinsinde bulunan parazitik nematodlar.

CİLBEND

Para çantası, cüzdan.

NEMATOD

Yuvarlak solucanlar.

ARGASİD

Argasidae ailesine veya Argas cinsine ait.

MIHEMED

Muhammed.

LENFOİD

Lenfe benzer, lenfli.

TEKAVİD

Tekaüt.

KİNETİD

Bazal iplikçikleri ve organelleriyle birlikte kamçı veya silyumun aksonemi, mastigont.

ENDOPOD

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası, endopodit.

AMİLOİD

Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük