Sonu D ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 7 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FERZEND

Oğul, çocuk.

BAĞVAND

Bağlara bakan kimse, bağ bekçisi.

EKZOPOD

Kabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı, ekzopodit.

GANOYİD

Eşkenar dörtgen biçiminde balık pulları olup kalınca bir ganoyin ile kaplı bir kemik safiha halindedir.

İCTİHAD

bilimsel görüş, inanç.

MORACAD

Müracaat.

KOPERİD

Cooperia cinsinde bulunan parazitik nematodlar.

NEMATOD

Yuvarlak solucanlar.

LENFOİD

Lenfe benzer, lenfli.

ARGASİD

Argasidae ailesine veya Argas cinsine ait.

ARŞİMED

Arşimed (M.Ö. 287-212), eski yunan matematikçisi, fizikçisi ve mekanikçisidir. Bu dallarda bir çok önemli çalışmaları vardır. Matematikte archimed aksiyomu, Archimed spirali onun adıyla söylenir.

PARAPOD

Bazı hakkalıkurtların vücut bölütlerinin yanlarında uzanan ve yer değiştirmeye yarayan, her böiütde çift sayıda bulunan özel yapılar.

BİNİYED

Ekmek olacak hamurların (bezelerin) konulduğu ağaçtan, gözlü bir araç.

İKTİSAD

tutum.

AMALYAD

Ameliyat.

İKSODİD

Ixodidae ailesine ait.

DERMOİD

Dermoid kist. Deriye benzeyen, deriye ait olan, onu andıran. Doğuştan kıl içeren deri parçasının gözün kornea veya konjunktivasında yer alması, kist dermoid, Halk dilinde zagas.

TEKAVİD

Tekaüt.

SARKOİD

Tüberküle benzeyen, peynirleşme nekrozunun biçimlenmediği ve epiteloid makrofajlardan oluşan tüberkülöz granülomu. Sarkoidozise ait veya sarkoidozise benzeyen. At sarkoidi.

MANSARD

(Mimarlık). Her yüzünde, değişik eğimli iki dam yüzeyi olan çatı. Bu tür çatıların içine yerleştirilmiş kat. Bu tür katlarda çatıdan dışarı çıkıntı yapan pencere. a. bk. sundurma çatı, kırma çatı, piramit çatı.