Sonu D ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 7 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PLASTİD

Bitki gözelerinde ve birgözeli hayvanlarda bulunan ve çok defa özel metabolizma çalışmasiyle görevlenen küçük tanecikler.

PARAPOD

Bazı hakkalıkurtların vücut bölütlerinin yanlarında uzanan ve yer değiştirmeye yarayan, her böiütde çift sayıda bulunan özel yapılar.

SİMİSİD

Cimicidae ailesine ait.

LENFOİD

Lenfe benzer, lenfli.

FRETTED

Perde demiri bulunan telli çalgı türü.

CİLBEND

Para çantası, cüzdan.

GRUPOİD

Her oku tersinir olan bir kategori.

İKTİSAD

tutum.

ARGASİD

Argasidae ailesine veya Argas cinsine ait.

MASAVID

Aptal, sersem.

NEMATOD

Yuvarlak solucanlar.

TAAHHÜD

sözverme, yüklenim.

ENDOPOD

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası, endopodit.

AFAZMİD

Aphasmidia alt sınıfına ait nematod.

HİDATİD

Echinococcus granulosus'un ara konaklarının çeşitli dokularında oluşturduğu büyük sıvı dolu kistler. Hidatit kist. Herhangi bir kist.

EPİKARD

Kalbin dış yüzünü örten iç yaprağı, epikardiyum. Epikardiyum.

TAKMAAD

Kimi insanlara gövdesel ya da tinsel bir özürlerinden, belirgin bir özelliklerinden, uğraştıkları işlerden dolayı takılan, günlük konuşmalarda ve işlerde kullanılan, çoğunca komik, küçültücü ya da yüceltici nitelikteki ad.

PROTEİD

Proteit.

DERMOİD

Dermoid kist. Deriye benzeyen, deriye ait olan, onu andıran. Doğuştan kıl içeren deri parçasının gözün kornea veya konjunktivasında yer alması, kist dermoid, Halk dilinde zagas.

ARŞİMED

Arşimed (M.Ö. 287-212), eski yunan matematikçisi, fizikçisi ve mekanikçisidir. Bu dallarda bir çok önemli çalışmaları vardır. Matematikte archimed aksiyomu, Archimed spirali onun adıyla söylenir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük