Sonu D ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 7 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAKMAAD

Kimi insanlara gövdesel ya da tinsel bir özürlerinden, belirgin bir özelliklerinden, uğraştıkları işlerden dolayı takılan, günlük konuşmalarda ve işlerde kullanılan, çoğunca komik, küçültücü ya da yüceltici nitelikteki ad.

AMALYAD

Ameliyat.

İCTİHAD

bilimsel görüş, inanç.

TAAHHÜD

sözverme, yüklenim.

ARŞİMED

Arşimed (M.Ö. 287-212), eski yunan matematikçisi, fizikçisi ve mekanikçisidir. Bu dallarda bir çok önemli çalışmaları vardır. Matematikte archimed aksiyomu, Archimed spirali onun adıyla söylenir.

GRUPOİD

Her oku tersinir olan bir kategori.

FRETTED

Perde demiri bulunan telli çalgı türü.

GANOYİD

Eşkenar dörtgen biçiminde balık pulları olup kalınca bir ganoyin ile kaplı bir kemik safiha halindedir.

KOPERİD

Cooperia cinsinde bulunan parazitik nematodlar.

AMİLOİD

Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.

KOPEPOD

Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, serbest veya parazit yaşayan bir takım. Siklops (Cyclops) cinsi iyi bilinir.

TAADDÜD

çok oluk,çoğalma.

ARGASİD

Argasidae ailesine veya Argas cinsine ait.

PROTEİD

Proteit.

MORACAD

Müracaat.

LENFOİD

Lenfe benzer, lenfli.

RİFAMİD

Rifamisin B'den elde edilmiş, duyarlı bakterilerde DNA kontrolü altında yapılan mRNA üretimini, RNA polimeraz enzimini baskılayarak engelleyen ve sonuçta bakterileri öldürücü etki oluşturan yarı sentetik rifamisin türevi bir antibiyotik.

AFAZMİD

Aphasmidia alt sınıfına ait nematod.

PARAPOD

Bazı hakkalıkurtların vücut bölütlerinin yanlarında uzanan ve yer değiştirmeye yarayan, her böiütde çift sayıda bulunan özel yapılar.

ENERGİD

Göze zarı olan ya da olmayan herhangi bir tek çekirdekli ve canlı sitoplâzma birliği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük