Sonu D ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 7 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AFAZMİD

Aphasmidia alt sınıfına ait nematod.

TAADDÜD

çok oluk,çoğalma.

EKZOPOD

Kabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı, ekzopodit.

ENERGİD

Göze zarı olan ya da olmayan herhangi bir tek çekirdekli ve canlı sitoplâzma birliği.

CİLBEND

Para çantası, cüzdan.

PLASTİD

Bitki gözelerinde ve birgözeli hayvanlarda bulunan ve çok defa özel metabolizma çalışmasiyle görevlenen küçük tanecikler.

LENFOİD

Lenfe benzer, lenfli.

KİNETİD

Bazal iplikçikleri ve organelleriyle birlikte kamçı veya silyumun aksonemi, mastigont.

AMİLOİD

Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.

DERMOİD

Dermoid kist. Deriye benzeyen, deriye ait olan, onu andıran. Doğuştan kıl içeren deri parçasının gözün kornea veya konjunktivasında yer alması, kist dermoid, Halk dilinde zagas.

KOPERİD

Cooperia cinsinde bulunan parazitik nematodlar.

ENDOPOD

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası, endopodit.

MİKSOİD

Mukus gibi, mukusa benzeyen.

AMERİND

Amerika kıtasıyle bu kıtaya bağlı adalarda yaşayan yerlilerin topuna birden verilen ad (Bu terim, İngilizce, American Indians'ın (=Amerika yerlileri) kısaltılmış biçimidir).

GRUPOİD

Her oku tersinir olan bir kategori.

SESTOİD

Sestodlara benzeyen.

SPALTED

Ağaçtaki bir çeşit mantar sonucu oluşan oyuk biçimindeki çürüklerin kesildikten sonra siyah çizgili ve lekeli güzel figürler sağladığı kereste türü.

TABANİD

At sineği.

ARŞİMED

Arşimed (M.Ö. 287-212), eski yunan matematikçisi, fizikçisi ve mekanikçisidir. Bu dallarda bir çok önemli çalışmaları vardır. Matematikte archimed aksiyomu, Archimed spirali onun adıyla söylenir.

PARAPOD

Bazı hakkalıkurtların vücut bölütlerinin yanlarında uzanan ve yer değiştirmeye yarayan, her böiütde çift sayıda bulunan özel yapılar.