Sonu D ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 6 harfli toplam 59 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FİYORD

Denizin dar, uzun ve dik çeperli bir kolu; genel olarak, kara içine doğru uzanan batmış oluk biçiminde bir buzul koyağı.

PLEYAD

Yazında, Eski Yunan mitolojisinde sonradan yıldız haline sokulmuş Atlas'ın kızları adına uyularak sanatçı topluluklarına verilen ad. XVI. yüzyılda Fransa'da Ronsard du Bellay ve geri kalan beş arkadaşından oluşan, biçimde ilkçağ sanatçılarını örnek alırken Fransızca'yı geliştirip zengin bir düşün ve koşuk dili durumuna getirmeyi amaçlayan bir sanatçılar topluluğunun adı.

FEVAİD

Yazmalarda kitabın baş ve sonuna ya da boş yapraklarına okurca eklenen yararlı bilgiler.

MAHDUD

sınırlı. -ayni hak: sınırlı nesnel hak. -ehliyyet: sınırlı yetenek. -ehliyyetli: sınırlı yetenekli. -yeteneksiz: sınırlı yeteneksiz.

TAKYİD

daraltım.

MÜRŞÜD

Mürşit, irşat eden.

HÜNBED

Ümmet.

PESEND

Ölçme, denk sayma.

YOGIRD

Yoğurt.

GEDGÜD

Düz olmayan, çukurlu tümsekli yer.

BAGDAD

Bağdat şehri.

EPİPOD

Genellikle bir veya daha fazla eklemli, propodtan çıkan yan oluşum, eskit, epipodit.

DAMERD

Damat.

İNBRED

Sürekli olarak yakın bireyler veya genetik olarak birbirine benzeyen bireylerin melezlenmesiyle elde edilen.

MERDUD

yadlanmış.

HAGGAD

Hakikaten, gerçekten.

DİGĞAD

Dikkat, karşılığı dikgat.

GÜLŞAD

Sevinçli, mutlu güzel.

KELOİD

Özellikle ikincil yara iyileşmesinde fibröz dokunun aşırı üremesi ve kollajen üretimi sonucu oluşan sert, düzensiz ve beyaz hiperplastik kabartılarla belirgin sert doku kitlesi.