Sonu D ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 6 harfli toplam 59 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAGDAD

Bağdat şehri.

PLEYAD

Yazında, Eski Yunan mitolojisinde sonradan yıldız haline sokulmuş Atlas'ın kızları adına uyularak sanatçı topluluklarına verilen ad. XVI. yüzyılda Fransa'da Ronsard du Bellay ve geri kalan beş arkadaşından oluşan, biçimde ilkçağ sanatçılarını örnek alırken Fransızca'yı geliştirip zengin bir düşün ve koşuk dili durumuna getirmeyi amaçlayan bir sanatçılar topluluğunun adı.

HAGGAD

Hakikaten, gerçekten.

FLAMED

Akçaağaç gibi bazı ağaç türlerinden elde edilen, üzerinde birbirine paralel ve damarlara dik yönde harelerin bulunduğu kereste.

BADBAD

Yaprakları yaraları deşmekte kullanılan bir çeşit zehirli ot.

VİDVİD

Atmaca.

MUKOİD

Sümüksü veya pelte gibi.

ÖRSTED

CGS birim sisteminde kullanılan, oe ile gösterilen, manyetik alan şiddeti birimi.

KANOİD

Belli bir düzleme parelel olan ve belli bir eğriyi kesen doğruların kümesi.

MÖRŞİD

Arapça kökenli mürşid: mürşit; Mürşit.

MAKSAD

amaç.

VİROİD

Bitki hücrelerinde tespit edilen, bir protein yapıyla çevrili olmayan enfektif karakterdeki RNA molekülleri.

KERKÜD

Kerkük.

MEMMED

Mehmet. Mehmet, erkek ismi.

ŞİPİRD

Yufka kırıntılarından yapılan yemek. (Kuzfındık Eskişehir).

ZILGID

Paylama.

MORBİD

Hastalıklı, bozuk, marazi, hastalığa ait olan.

GEDGÜD

Düz olmayan, çukurlu tümsekli yer.

KISAAD

Bir deyim ya da terimdeki sözcüklerin ilk yazaçlarından seçilerek yaratılan kısaltma, örn. ALGOL, BASIC, COBOL, FORTRAN, AİB vb.

EPİPOD

Genellikle bir veya daha fazla eklemli, propodtan çıkan yan oluşum, eskit, epipodit.