Sonu D ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 6 harfli toplam 59 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEHDİD

korkutma (bk. ikrâh).

KISAAD

Bir deyim ya da terimdeki sözcüklerin ilk yazaçlarından seçilerek yaratılan kısaltma, örn. ALGOL, BASIC, COBOL, FORTRAN, AİB vb.

KERKÜD

Kerkük.

KİRPİD

Arapça kökenli kiprit: kibrit; kükürt.

İNBRED

Sürekli olarak yakın bireyler veya genetik olarak birbirine benzeyen bireylerin melezlenmesiyle elde edilen.

ÖRSTED

CGS birim sisteminde kullanılan, oe ile gösterilen, manyetik alan şiddeti birimi.

VİDVİD

Atmaca.

VİROİD

Bitki hücrelerinde tespit edilen, bir protein yapıyla çevrili olmayan enfektif karakterdeki RNA molekülleri.

GEDGÜD

Düz olmayan, çukurlu tümsekli yer.

MÜRŞÜD

Mürşit, irşat eden.

İTİYAD

İhtiyat.

MEMMED

Mehmet. Mehmet, erkek ismi.

SHİELD

Bir aygıtın verimini olumsuz yönde etkileyebilecek iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanların etkilerine karşı o aygıtın gerekli görülen yerlerini kaplayan iletken gereç. Gitarlardaki elektromanyetik alanların birbirini etkileyerek istenmeyen gürültülere neden olmasını engellemek amacıyla kullanılan, elektronik aksamın ve manyetiklerin bulunduğu oyukların kaplandığı iletken gereç.

MAKSAD

amaç.

FLAMED

Akçaağaç gibi bazı ağaç türlerinden elde edilen, üzerinde birbirine paralel ve damarlara dik yönde harelerin bulunduğu kereste.

TEHZİD

Arapça kökenli taksit: taksit.

TAKYİD

daraltım.

BAGDAD

Bağdat şehri.

ONURAD

Onuruyla tanınmış kimse.

BARKOD

Çizgi im.