Sonu D ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 4 harfli toplam 59 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜND

Kök: Bu ağacın kündü kırılmış. Karşılıklı ve kovalamaca biçiminde oynanan bir oyun. Ekmek yapmak için ayrılan hamur topağı, beze. Ekmek yapmak için ayrılmış hamur topağı, beze. Kör, körleşmiş, kesmez. Ahmak, aptal.

DÜÖD

Dört.

PAND

Çocuğun düşmemesi için beşiğe bağlanan 40 cm. genişliğindeki bez kuşak.

AKİD

sözleşme (Eski Roma töresindeki "contractus" ile "pactum" ayırımından değişik olarak, bugün "akid" ile "mukavele" terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan '"sözleşme" terimi benimsenmiş, ayrıca "akid" karşılığı diye "bağıt" terimine yer verilmemiştir). -yapma va'di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). sözleşen.

GOND

Hatil ve uzatmaların uçları.

PEND

Arkadaş. Bent.

BIDD

Küçük.

YORD

İğne deliği. Yoğurt.

HULD

Halk dilinde Sıraca.

HAND

Atın yüksekliğini ölçmede kullanılan ve 10 cm'ye eşdeğer olan ölçü birimi.

DÖRD

Dört (bk. dört).

GRİD

Kepeği ve embriyosu alınmış olan tanenin kabaca öğütülmüş, çoğunlukla elenerek parça irilikleri bir örnek duruma getirilmiş biçimi. Radyolojik incelemelerde, ikincil radyasyonun film veya ekrana ulaşmasını engelleyici düzenek, buki.

HEMD

Arapça kökenli hamd: lıamd.

KASD

amaçlama. -etmek: amaçlamak.

ÇEND

Ceviz içi.

VİRD

Kuruntu.

ZÖHD

Arapça kökenli zühd: züht.

GRAD

Bir dik açının ölçüsünün yüzde biri.

PUND

İstek: Müdürün pundu kırıldı suratını astı. Neşe. Tomurcuk.

AVAD

Bayındır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük