Sonu D ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 4 harfli toplam 59 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AKİD

sözleşme (Eski Roma töresindeki "contractus" ile "pactum" ayırımından değişik olarak, bugün "akid" ile "mukavele" terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan '"sözleşme" terimi benimsenmiş, ayrıca "akid" karşılığı diye "bağıt" terimine yer verilmemiştir). -yapma va'di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). sözleşen.

KOND

Koyun bacağından çıkan, hiç aşınmamış taze aşık kemiği.

AKAD

Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.

KASD

amaçlama. -etmek: amaçlamak.

KAYD

Düşünce, endişe; emel, arzu; iş güç.

BARD

Ortaçağ'ın başlarında, Avrupa'da ve daha çok ingiltere'de öykü anlatan sanatçı. Kelt ozanı.

ZÖHD

Arapça kökenli zühd: züht.

GARD

Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum.

HULD

Halk dilinde Sıraca.

YORD

İğne deliği. Yoğurt.

RÜŞD

erginlik.

KURD

Kurt.

KLAD

Belli bir ortak soydan gelen organizma takımını kapsayan filogenetik ağaç dalı.

SIRD

Sırt.

LEHD

Arapça kökenli lâhd: lahit.

OECD

Türkçe'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak anılır. Uluslararası bir ekonomi örgütü. 1961 yılında kurulmuştur. 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) devamı niteliğindedir. Üye ülkelerinin çoğu Avrupa Birliği üyesidir ve sanayi olarak gelişmiş ülkelerdir bir çoğu da sadece gözlemci olan üyelerdir.

ÖNAD

Adı önde gelen, tanınan.

GOND

Hatil ve uzatmaların uçları.

PUND

İstek: Müdürün pundu kırıldı suratını astı. Neşe. Tomurcuk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük