Sonu D ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 4 harfli toplam 59 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VİRD

Kuruntu.

GARD

Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum.

KAAD

Kâğıt.

MAKD

(üzüm vaktinde)Vakit.

KAYD

Düşünce, endişe; emel, arzu; iş güç.

EDED

Adet.

AKİD

sözleşme (Eski Roma töresindeki "contractus" ile "pactum" ayırımından değişik olarak, bugün "akid" ile "mukavele" terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan '"sözleşme" terimi benimsenmiş, ayrıca "akid" karşılığı diye "bağıt" terimine yer verilmemiştir). -yapma va'di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). sözleşen.

SAAD

Saat, karşılığı sad.

YUND

At. Eski türkçe yund: at; beygir.

KLAD

Belli bir ortak soydan gelen organizma takımını kapsayan filogenetik ağaç dalı.

İGİD

Yiğit.

KASD

amaçlama. -etmek: amaçlamak.

OECD

Türkçe'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak anılır. Uluslararası bir ekonomi örgütü. 1961 yılında kurulmuştur. 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) devamı niteliğindedir. Üye ülkelerinin çoğu Avrupa Birliği üyesidir ve sanayi olarak gelişmiş ülkelerdir bir çoğu da sadece gözlemci olan üyelerdir.

BERD

Otuz tane ot destesinin hepsi.

YORD

İğne deliği. Yoğurt.

KEND

Kasaba, şehir.

HEMD

Arapça kökenli hamd: lıamd.

GRAD

Bir dik açının ölçüsünün yüzde biri.

ZÖHD

Arapça kökenli zühd: züht.