Sonu D ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 3 harfli toplam 51 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÜD

Düzenli bir şekilde kızarmayan, yarı yanmış ekmek.

COD

Kimyasal oksijen ihtiyacı.

DAD

Tat, lezzet. Yok ol, öl anlamında ilenç. Büyük kardeş, ağabey. Bebek, bir aylıktan iki yaşına kadar olan çocuk. Tat.

BED

Kötü, çirkin, tuhaf.

GED

Tarlada biçilen otları bir yere toplamak için kullanılan iki uzun sırık. Çukur, oyuk. Yarımada şeklinde çıkıntı. Kertik, gedik. Eksik, kısa: İşini bitir ged bırakma. Hayvanların kulaklarını yararak yapılan işaret. Yüksek yer, tepe. Otobüslerin dış lastiklerinde meydana gelen yarıkları kapamak için, yarığın iç kısmına konan lastik parçası. (Kümbet Eskişehir).

IGD

Serum immünoglobilinlerin %1'ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobülini. İmmünoglobulin D.

RED

yadlama.

ICD

İzositrat dehidrojenaz.

HOD

Hatır gönül dinlemeden konuşan, tok sözlü kişi.

ÇAD

Mısır ekmeği.

KAD

Kâğıt.

SÜD

Süt. Eski türkçe süt: süt.

FED

Köpekleri kovma ünlemi.

BOD

Biyolojik oksijen ihtiyacı.

KOD

Harf. Şifre.

YAD

Yabancı.

CUD

(Argo) Gölge oyunu'nda Yahudi tasvirine verilen ad. bk. Yahudi. Tiplerden Yahudi'ye verilen addır. Karagözcüler de bu "tasvir" i bu adla anarlar.

ZOD

Onarma (balta, keser vb.).

FAD

Flavin adenin dinükleotit.

KÜD

Doğal özellik, alışkanlık: Çok fena küdlüsün. Kısa ve kalın (parmak için). Mısır unundan yapılmış küçük bazlama. Kötürüm, sakat. Kesme özelliği, sivriliği kaybolmuş kesici araç. Tandıra pişirilmek için yapıştırılan hamurdan düşen parçalar. Eli ayağı tutmayan, inmeli kişi. Küt; kötürüm; bk. ayrıca kütürüm.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük