Sonu D ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 3 harfli toplam 51 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RAD

Absorblanmış doz birimi; herhangi bir maddeye aktarılan radyasyon enerjisini ya da dozunu göstermede kullanılır, l rad ışınlanan maddenin l kg'ına 100 Jüllük enerji veren radyasyon miktarı, l rad= 100 Gy. Maddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulma dozunun eski birimi. Yeni birim: gray(Gy). 1 rad = 10¯² j. kg ¯¹. Bir gram ağırlığındaki bir dokuya 100 Erg'lik enerji veren radyasyon miktarı.

CAD

Darı ekmeği.

HED

Arapça kökenli hadd: had. Radyasyon ölçüm birimi, Derideki kızarıklık derecesine göre radyasyon miktarını belirleyen ölçüm biçimi.

FAD

Flavin adenin dinükleotit.

ŞAD

Sevinçli, neşeli.

ÇİD

Kapıların alt kısımlarına tavukların geçmesi için açılan delik. (Akbaş Güdül Ankara). Ağzı geniş saman taşıma sepeti. (Hacılar Güdül Ankara).

BED

Kötü, çirkin, tuhaf.

KAD

Kâğıt.

OŞD

Hoşt ! köpek kovma ünlemi; hadi oradan; ne söylediğini bimiyorsun anlamına küfür sözü.

ZİD

Zift.

GÜD

Düzenli bir şekilde kızarmayan, yarı yanmış ekmek.

ZOD

Onarma (balta, keser vb.).

IGD

Serum immünoglobilinlerin %1'ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobülini. İmmünoglobulin D.

DAD

Tat, lezzet. Yok ol, öl anlamında ilenç. Büyük kardeş, ağabey. Bebek, bir aylıktan iki yaşına kadar olan çocuk. Tat.

IBD

Enfeksiyöz bursal hastalık.

ARD

Buğdayı azar azar döken değirmen hunisi. Çok iyi. Art, arka. (karşılık: posteriyör),Bir hayvanın ya da bir bölgesinin bir eksene göre geri kısmı.

BOD

Biyolojik oksijen ihtiyacı.

YAD

Yabancı.

FED

Köpekleri kovma ünlemi.

ROD

Yunanca kırmızı anlamına gelen bir ön ek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük