Sonu D ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 11 harfli toplam 12 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİTEKTOİD

Peritektoid tepkimeli.

RADYONÜKLİD

Radyoaktif olan nüklid.

PİROPLASMİD

Piroplasmia alt sınıfındaki protozoonlarla ilgili, Piroplasmia alt sınıfındaki protozoonlara ait. Piroplazm.

TROMBOKULİD

Trombiculidae ailesinde bulunan şigger akarı olarak da adlandırılan akar.

MAKSİLLİPED

Çene ayağı.

TETRAPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına dört seri halinde sahip olan organizma.

PROKAİNAMİD

Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan, kalsiyum kanalı engelleyicisi bir ilaç.

SARKOMATOİD

Bir sarkoma benzeyen.

COMPENSATED

Bazı telli çalgılarda daha iyi seslem elde edebilmek amacıyla her bir telin salınan kısmı için farklı uzunluklar belirleyen eşik.

AMİKARBALİD

Piroplazmalara karşı kullanılan bir ilaç.

TRİPARSAMİD

Geçmişte Gambia uyku hastalığının geç dönemlerinin tedavisinde kullanılan, ancak günümüzde direnç gelişimi nedeniyle yerini melarsoprola bırakan antitripanosomal ajan.

ADENOMATOİD

Adenoma benzeyen, adenomu andıran.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük