Sonu D ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 11 harfli toplam 12 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRİPARSAMİD

Geçmişte Gambia uyku hastalığının geç dönemlerinin tedavisinde kullanılan, ancak günümüzde direnç gelişimi nedeniyle yerini melarsoprola bırakan antitripanosomal ajan.

AMİKARBALİD

Piroplazmalara karşı kullanılan bir ilaç.

MAKSİLLİPED

Çene ayağı.

COMPENSATED

Bazı telli çalgılarda daha iyi seslem elde edebilmek amacıyla her bir telin salınan kısmı için farklı uzunluklar belirleyen eşik.

RADYONÜKLİD

Radyoaktif olan nüklid.

SARKOMATOİD

Bir sarkoma benzeyen.

TETRAPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına dört seri halinde sahip olan organizma.

PİROPLASMİD

Piroplasmia alt sınıfındaki protozoonlarla ilgili, Piroplasmia alt sınıfındaki protozoonlara ait. Piroplazm.

PERİTEKTOİD

Peritektoid tepkimeli.

TROMBOKULİD

Trombiculidae ailesinde bulunan şigger akarı olarak da adlandırılan akar.

ADENOMATOİD

Adenoma benzeyen, adenomu andıran.

PROKAİNAMİD

Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan, kalsiyum kanalı engelleyicisi bir ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük