Sonu D ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 10 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİPLOMONAD

Diplomonadida takımına ait, Diplomonadida takımında bulunan protozoonların neden olduğu.

HELMİNTOİD

Solucan benzeri, vermiküler.

ELEFANTOİD

Elefantiyazise benzer, elefantiyazisle ilişkili.

METİZERJİD

Kimyaca 1-metil-d-lizerjik asit butanolamid olup ergot alkaloitlerinden ergonovinin yarı sentetik türevi.

EGZAMATOİD

Egzamayla ilgili, egzama benzeri.

MONOHİBRİD

Bir çift alel geni heterozigot olan organizma; sadece bir karakter bakımından farklı ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama, bk dihibrid, polihibrid.

REPAGLİNİD

Çabuk emilebilen, kısa etkili bir sülfonilüre grubu ilaç.

MÜTEMERRİD

direnen.

POLİPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına ikiden çok yani triployid, tetraployid v,b. bölüm olarak sahip olma.

KRİSOMONAD

Chrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.

FANTASOUND

Walt Disney'nin Fantasia adlı filminde, seslendirme ve bu sesin çalınmasında kullandığı üçboyutlu ses işlemi.

PETROSGRED

Rusça kökenli petrograt: Petrograd.

POLİHİBRİD

Birden çok sayıda ale geni heterozigot olan organizma; birçok karakterleri bakımından değişik ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama. bk. monohibrid, dihibrid.

SOUNDBOARD

Elektrikle çalışmayan telli çalgılarda, tellerin titreşimi yoluyla elde edilen sese şiddet katarak dışarı aktaran ve tonuna karakterini kazandıran, genellikle ağaçtan bileşen.

PARATİFOİD

Salmonellozis.

TRİKOMONAD

Trichomonadida takımında bulunan herhangi bir protozoon.

METASESTOD

Sestodlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.

UNDESENDED

Normal yerine inmemiş.

UNGULİGRAD

Tırnaklarıyla yere basanlar.