Sonu D ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 10 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

POLİHİBRİD

Birden çok sayıda ale geni heterozigot olan organizma; birçok karakterleri bakımından değişik ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama. bk. monohibrid, dihibrid.

FANTASOUND

Walt Disney'nin Fantasia adlı filminde, seslendirme ve bu sesin çalınmasında kullandığı üçboyutlu ses işlemi.

DİPLOMONAD

Diplomonadida takımına ait, Diplomonadida takımında bulunan protozoonların neden olduğu.

PLANTİGRAD

Tabanlarıyla yere basanlar.

POLİPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına ikiden çok yani triployid, tetraployid v,b. bölüm olarak sahip olma.

UNGULİGRAD

Tırnaklarıyla yere basanlar.

STRONGİLİD

Strongylidae ailesine ait.

METİZERJİD

Kimyaca 1-metil-d-lizerjik asit butanolamid olup ergot alkaloitlerinden ergonovinin yarı sentetik türevi.

SOUNDBOARD

Elektrikle çalışmayan telli çalgılarda, tellerin titreşimi yoluyla elde edilen sese şiddet katarak dışarı aktaran ve tonuna karakterini kazandıran, genellikle ağaçtan bileşen.

KRİSOMONAD

Chrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.

TRİKOMONAD

Trichomonadida takımında bulunan herhangi bir protozoon.

HELMİNTOİD

Solucan benzeri, vermiküler.

EGZAMATOİD

Egzamayla ilgili, egzama benzeri.

MÜTEMERRİD

direnen.

PETROSGRED

Rusça kökenli petrograt: Petrograd.

PARATİFOİD

Salmonellozis.

MONOHİBRİD

Bir çift alel geni heterozigot olan organizma; sadece bir karakter bakımından farklı ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama, bk dihibrid, polihibrid.

METASESTOD

Sestodlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.

REPAGLİNİD

Çabuk emilebilen, kısa etkili bir sülfonilüre grubu ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük