Sonu D ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 10 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PLANTİGRAD

Tabanlarıyla yere basanlar.

KRİSOMONAD

Chrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.

METİZERJİD

Kimyaca 1-metil-d-lizerjik asit butanolamid olup ergot alkaloitlerinden ergonovinin yarı sentetik türevi.

HELMİNTOİD

Solucan benzeri, vermiküler.

TRİKOMONAD

Trichomonadida takımında bulunan herhangi bir protozoon.

MONOHİBRİD

Bir çift alel geni heterozigot olan organizma; sadece bir karakter bakımından farklı ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama, bk dihibrid, polihibrid.

FANTASOUND

Walt Disney'nin Fantasia adlı filminde, seslendirme ve bu sesin çalınmasında kullandığı üçboyutlu ses işlemi.

PETROSGRED

Rusça kökenli petrograt: Petrograd.

SOUNDBOARD

Elektrikle çalışmayan telli çalgılarda, tellerin titreşimi yoluyla elde edilen sese şiddet katarak dışarı aktaran ve tonuna karakterini kazandıran, genellikle ağaçtan bileşen.

UNDESENDED

Normal yerine inmemiş.

EGZAMATOİD

Egzamayla ilgili, egzama benzeri.

COMPRESSED

Sıkmaçtan geçirilerek sıkılmış ses.

DİPLOMONAD

Diplomonadida takımına ait, Diplomonadida takımında bulunan protozoonların neden olduğu.

STRONGİLİD

Strongylidae ailesine ait.

METASESTOD

Sestodlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.

UNGULİGRAD

Tırnaklarıyla yere basanlar.

PARATİFOİD

Salmonellozis.

POLİPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına ikiden çok yani triployid, tetraployid v,b. bölüm olarak sahip olma.