Sonu D ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 10 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HELMİNTOİD

Solucan benzeri, vermiküler.

REPAGLİNİD

Çabuk emilebilen, kısa etkili bir sülfonilüre grubu ilaç.

UNGULİGRAD

Tırnaklarıyla yere basanlar.

PARATİFOİD

Salmonellozis.

POLİPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına ikiden çok yani triployid, tetraployid v,b. bölüm olarak sahip olma.

STRONGİLİD

Strongylidae ailesine ait.

ELEFANTOİD

Elefantiyazise benzer, elefantiyazisle ilişkili.

PLANTİGRAD

Tabanlarıyla yere basanlar.

EGZAMATOİD

Egzamayla ilgili, egzama benzeri.

POLİHİBRİD

Birden çok sayıda ale geni heterozigot olan organizma; birçok karakterleri bakımından değişik ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama. bk. monohibrid, dihibrid.

TRİKOMONAD

Trichomonadida takımında bulunan herhangi bir protozoon.

SOUNDBOARD

Elektrikle çalışmayan telli çalgılarda, tellerin titreşimi yoluyla elde edilen sese şiddet katarak dışarı aktaran ve tonuna karakterini kazandıran, genellikle ağaçtan bileşen.

UNDESENDED

Normal yerine inmemiş.

KRİSOMONAD

Chrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.

COMPRESSED

Sıkmaçtan geçirilerek sıkılmış ses.

DİPLOMONAD

Diplomonadida takımına ait, Diplomonadida takımında bulunan protozoonların neden olduğu.

MÜTEMERRİD

direnen.

METASESTOD

Sestodlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük