Sonu D ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan 10 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİPLOMONAD

Diplomonadida takımına ait, Diplomonadida takımında bulunan protozoonların neden olduğu.

METASESTOD

Sestodlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.

ELEFANTOİD

Elefantiyazise benzer, elefantiyazisle ilişkili.

STRONGİLİD

Strongylidae ailesine ait.

PLANTİGRAD

Tabanlarıyla yere basanlar.

UNDESENDED

Normal yerine inmemiş.

TRİKOMONAD

Trichomonadida takımında bulunan herhangi bir protozoon.

UNGULİGRAD

Tırnaklarıyla yere basanlar.

METİZERJİD

Kimyaca 1-metil-d-lizerjik asit butanolamid olup ergot alkaloitlerinden ergonovinin yarı sentetik türevi.

MONOHİBRİD

Bir çift alel geni heterozigot olan organizma; sadece bir karakter bakımından farklı ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama, bk dihibrid, polihibrid.

SOUNDBOARD

Elektrikle çalışmayan telli çalgılarda, tellerin titreşimi yoluyla elde edilen sese şiddet katarak dışarı aktaran ve tonuna karakterini kazandıran, genellikle ağaçtan bileşen.

FANTASOUND

Walt Disney'nin Fantasia adlı filminde, seslendirme ve bu sesin çalınmasında kullandığı üçboyutlu ses işlemi.

MÜTEMERRİD

direnen.

COMPRESSED

Sıkmaçtan geçirilerek sıkılmış ses.

HELMİNTOİD

Solucan benzeri, vermiküler.

POLİPLOYİD

Normal, haployid kromozom sayısına ikiden çok yani triployid, tetraployid v,b. bölüm olarak sahip olma.

REPAGLİNİD

Çabuk emilebilen, kısa etkili bir sülfonilüre grubu ilaç.

KRİSOMONAD

Chrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük