D ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 8 harfli toplam 1842 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DÖVÜMLÜK

Çok hızlı eksiciklerin vurması ile ikincil eksicikler salan metal yaprak. Çekirdek bilgisinde hızlandırılmış parçacıklarla dövülecek olan öğeyi taşıyan destek.

DOLUKMAK

Göz yaşarmak, ağlayacak duruma gelmek.

DEKUSSAT

Her nodyumda karşılıklı olarak bir çift yaprak bulunması hâlinde ve alt alta gelen çiftlerin çapraz yapacak şekilde olması ile oluşan durum.

DENTALİS

Dişe ait, dişle ilgili olan.

DİKORTAY

bak. orta dikme.

DANAGÖZE

Batman şehri, Bekirhan nahiyesine bağlı bir yer.

DAĞALASI

Eti kırmızı bir çeşit küçük alabalık (Salmo alpinus)..

DEMİRÖZÜ

Bayburt iline bağlı ilçelerden biri.

DÖLLENME

Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın oğulcuk durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah. Tozlaşma.

DALÇORAP

Düz renkle örülmüş çorap.

DÖKÜKLÜK

Dökük olma durumu.

DONGİLİK

Küçük baş hayvanlara takılan çıngırak.

DOĞLACIK

Karabük şehri, Eskipazar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Tokat ilinde, Yeşilyurt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

DOĞURTMA

Doğurtmak işi.

DAMGASIZ

Damgalanmamış, damgası olmayan.

DALAVERE

Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun.

DURURMAK

Durdurmak, bir hizmete memur etmek, hareketine engel olmak. Durdurmak, ayakta durdurmak, sâbit kılmak.

DOĞANBAŞ

Doğan, dünyaya gelen kimse.

DANDURMA

Kışa doğru ekilen tohum.

DİVDİLLİ

Tepesi sivri tüylü büyük serçe.