D ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 8 harfli toplam 1842 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DÖBELMEK

Secde eder gibi durmak, arkasını çıkarmak, çıkıntı yapmak.

DÖNEMSİZ

Belirli bir yinelenme göstermeyen bir dikgenin özelliği. Sönümü baskın geldiği için, yinelenen bir sürücü kuvvet etkisi altInda salınım yapamayan dizgenin özelliği.

DANKALAK

Grip, nezle.

DALDIRMA

Daldırmak işi. Bir dalı gövdeden ayırmadan toprağa gömerek köklenmesini sağlama yolu. Cam veya seramikten yapılmış bir tür kulplu kap. Bu yolla daldırılan dal.

DİNDARLI

Manisa şehrinde, Sarıgöl ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DAMAZLIK

Damızlık hayvan ya da bitki. Pekmez, yoğurt, peynir ve benzerleri şeyleri yapmaya yarayan maya.

DELİTEPE

Yolsuz ve aşırı davranışları olan, deli dolu kişi.

DOĞRUYEL

Gün doğudan esen yel.

DIĞLAMAK

Tınlamak.

DUMBUCUK

Düğün, eğlence.

DAVERMEN

Değirmen, karşılığı darmen, dermen.

DULLANIK

Bulanık olmayan, berrak (sıvı).

DOYDÜĞÜN

Çok para harcanarak yapılan düğün: Oğluna doydüğün yaptı.

DARDAĞAN

Palmiye cinsinden bir ağaç (Celtis tournefortii). Bu ağacın çitlembik büyüklüğünde, sert çekirdekli tatlı yemişi.

DÖĞÜRCEK

Kışın soğuk havalarda yağan sert ve yuvarlak kar tanecikleri.

DİSİPLİN

Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü. Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.

DİVRENGİ

Çevik, canlı, kıvrak kişi.

DEVLETLİ

Mutluluk ve refah içinde olan (kimse). Osmanlı Devleti'nde paşa, vezir vb. devlet adamlarına verilen unvan.

DİZIKMAK

Diz çökmek.

DENGESİZ

Dengesi olmayan, muvazenesiz. Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız, kararsız.