D ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 6 harfli toplam 1411 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DURULU

Çobanaldatan kuşu.

DÖĞMEK

Çalmak, vurmak. Enemek (erkek hayvan için). Taşak bağlarını ezmek yoluyla hayvanları kısırlaştırmak. (Gökmenler, Gedikli, Çatak, Kızılağaç Saimbeyli Adana). Ezmek. Topa tutmak, bombardıman etmek. Basmak, baskın yapmak.

DEMEYH

Toprak altında yaşayan hayvanların yuvalarının toprak üstünde görülen ağzı, deliği.

DİLLİK

Kadının cinsiyet organının üst kısmında bulunan pek duygun küçük bir organ, bızır. Dirlik, rahatlık, düzenlik, huzur. Yemek. Kışın arı kovanlarına konulan pekmez. Dirlik düzenlik, huzur. Bireyler arasında anlaşmaya yanyan her çeşit işaret dizgesi. Bu işaretler beş duyumuzdan herhangi biri için olabilir. Fakat dilbilimin başlıca konusu, işaret olarak sesin kullanılmasına dayanan İŞİTMELİ DİLLİK (Langage auditif) olup buna SÖZLÜ DİLLİK veya KONUŞMA DİLLİĞİ (L. articulé ou parlé) de denir.

DÖKNEK

Dağlardan kopup toplanan irili ufaklı taş parçaları.

DIĞILI

Tarla kuşu.

DUYGAN

Aşırı duygulu.

DUGUMA

Nane.

DİKMEK

Bir cismi dik olarak durdurmak. Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak. Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek. Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek. Top, taş vb.ni dikine havaya atmak. Yapı kurmak, inşa etmek. Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek. Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak.

DUDUNA

Tembel ve işini bilmeyen kimse.

DÜDÜLA

Kamıştan yapılan müzik aleti.

DERDİN

Düzce ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DONUCA

Tetanos hastalığı.

DİZMAN

Şeytan. Taşın sertliği hakkında kullanılır.

DİVRİK

Dağın tepesi, doruk. Müdevver.

DURGIN

Durgun.

DANDİN

Hoppa, şımarık, nazlı, yaramaz. Üzerinde yufka sarılı olan oklavaların konulduğu kertikli ağaç.

DEMİRİ

Gri. Bu renkte olan.

DİLGÖN

Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı.

DEVEDİ

Deyiverdi, söyleyiverdi: Senin bütün kabahatini babana dêvedim.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük