D ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 5 harfli toplam 1169 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DAPUL

Davul.

DUKUR

Sağır.

DABAH

Koyun, keçi ve sığırların, ağız, tırnak aralarında olan bir hastalık; şap hastalığı. İşte, orada, şurada. Çift tırnaklı hayvanların ayaklarında görülen hastalık. Tabak.

DÜVDÜ

Balta, kazma, keser ve benzerleri aygıtların çivi, kazık çakmaya yarayan kısmı. Yüksek yer, tepe.

DÜŞÇÜ

Düşleyen.

DOMUR

Kabarcık. Tomurcuk.

DİKİŞ

Dikme işi. Dikilecek şey. Dikilen yer. Giysi üzerinde gözle görülen dikilmiş iplik yolu. Giysi dikme işi, terzilik.

DIKAÇ

Şişe, testi kapağı, mantar, tıpa. Ağaç kapak, tıkaç, tıpa.

DERGİ

Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

DİRİL

Diriksel. Şilte yüzü veya gömlek yapmaya yarar pamuklu bir kumaş.

DEHME

Tekme, çifte.

DAVUŞ

Ses, hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı. Parmak izi. Gaipten gelen ses.

DAYAS

Teyze.

DELTA

Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D). Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.

DILAK

Bızır.

DÖVÜM

Sabır, tahammül, kuvvet, kudret. Yayıkta bir seferde dövülecek yoğurt miktarı. Bir özdeğin hızlı parçacıklarla ya ışınımlarla dövülmesi; öğecikler dövme ile uyarılır ya da çekirdekleri dönüşerek, öğecik tür değiştirir. Dövme işlemi ile biçimlendirilmiş metal parça.

DARTI

Eritilen yağın dibine çöken kısım, tortu. Harmanda sapları indirmeye, yaymaya yarayan ucu çatallı uzun ağaç, dirgen. Hasır dokunan tezgâhta otları sıkıştırmaya yarayan ağaç. Beyaz ya da renkli baş örtüsü. İp, urgan. Tartı, ölçü, ağırlık. Terazi, kantar ve benzerleri ağırlık ölçme aletleri.

DIRAV

Yokuştan inerken kağnıların tekerleklerinin önüne eklenen ve firen vazifesini gören kalın sopa. Silah sesi.

DÖNÜK

Dönmüş, çevrilmiş kimse. Yönelmiş. Su çevirisi. Cüzam hastalığı. Ayak altında ezilmekten meydana gelen yara. Hastalık sebebiyle renk sararması. Çirkin. Yaramaz. Huysuz, asıkyüzlü kişi. Sözüne güvenilmeyen, sözünde durmayan. Din değiştirmiş kimse, dönme. Tersine çevrilmiş. Eğri, eğrilmiş. Kılıksız, kıyafetsiz kimse.

DIŞIK

Cüruf.