D ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 5 harfli toplam 1169 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DAKİK

Düzenli işleyen, aksamayan. Zamanı kullanmada çok dikkatli olan, her şeyi zamanında yapmaya özen gösteren.

DAMAN

Kira ile tutulan ekili bağ, bostan, bahçe. Sığırın kaburga kemiklerinden karın kısmına kadar olan etleri. Kira. Güç, kuvvet.

DESEM

Latince on anlamına gelen ön ek. On.

DELÜK

Delik.

DÜRZİ

Suriye'nin Havran bölgesinde, Lübnan'ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.

DİDEM

"Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim" anlamında kullanılan bir isim".

DÜĞDİ

Balta, kazma, keser ve benzerleri aygıtların çivi, kazık çakmaya yarayan kısmı. Kuş gagası.

DEĞRE

Civar, etraf, çevre.

DOKUR

Gaziantep şehri, Burç nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DÖNEÇ

Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüm, rotor.

DUBAÇ

Ağzı geniş, saplı su kabı.

DABAÇ

Kamış ya da dut ağacı dallarının kabuğundan örülmüş yayvan ekmek sepeti.

DUYGU

Duyularla algılama, his. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi.

DENME

Denmek işi.

DİKME

Dikmek işi. Fidan, yeni dikilmiş fidan. Yük kaldırmakta kullanılan bir direkli maçuna. Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk. Dikey olan doğru veya düzlem, amut. Ağaç, direk. Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden her biri.

DOVUZ

Domuz.

DEYİM

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

DAGAK

Bilye. Gülle.

DOMBİ

Manda. Keklik.

DEYOM

Diyorum: Hasan'a deyom deyom de hiç duymuyor.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük