D ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 5 harfli toplam 1169 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEBYE

Elektrik dipol moment ölçü birimi; 1 D= 3,336 x 10-30 C.m.

DEGEL

Değil.

DİYEK

Buzağıya, annesini emmemesi için takılan burunsalık.

DABAH

Koyun, keçi ve sığırların, ağız, tırnak aralarında olan bir hastalık; şap hastalığı. İşte, orada, şurada. Çift tırnaklı hayvanların ayaklarında görülen hastalık. Tabak.

DIKIS

Çok sıkıştırılmış, bastırılmış, dolu, sıkı: Bu çuvalı ne kadar dıkıs basmışlar. Sıkışık, dar: Yerimiz çok dıkıs. Havasız basık yer. İyi pişmemiş, kabarmamış ekmek. Suyu az gelerek iyi pişmemiş yemek, susuz ve katı olduğundan boğazda kalan yiyecek: Pilav aşı ne kadar dıkız olmuş. Sarı, yapışkan bir toprak. Çok nemli toprak, sulu olmayan çamur, çamurlu tarla.

DUZLA

Tuz çıkarılan yer. Hayvanlara tuz verilen yer.

DIHGA

Şişman kişi.

DÜĞÜL

Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Darıdan yapılan yarma. Ökse otu. Toprağın en küçük parçası. İnce elekten geçirilmiş çiğ yarma. Tomurcuk.

DAVUN

Çitlembik ağacı ve meyvesi. Taun, veba. Kan çıbanı. Hayvanların boğazlarında meydana gelen şişkinlik, ur. Zehir. Veba.

DEĞİM

Liyakat.

DİYEZ

Bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işareti. Yarım ton inceltilmiş (ses).

DAĞLI

Dağlık bölge halkından olan. Dağlanmış olan. Dağa ait. Kaba saba, görgüsüz.

DÖREK

Yaramaz çocuk. Domuzların burunlarıyle eştikleri yer.

DİREY

Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, fauna. Bu hayvanların tanımını yapan eser.

DAMBA

Bir çeşit su kuşu.

DEYRA

Daire. Kağnı kanatlarının arasındaki tahtalar. Derya, engin deniz.

DAVLI

Tavında, tavlı: Bizim katır davlı. Çarık yapmak için uzunlamasına kesilen ham deri. Odun yarması, yakılacak odun. Ucu yarı yanmış ya da yanmakta olan odun parçası.

DÜŞME

Düşmek işi.

DİLAN

Kadınlı erkekli oynanan halay. Gönüller, yürekler.

DUYMA

Duymak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük