D ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 4 harfli toplam 275 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DÜĞE

Boğaya gelmemiş iki üç yaşında dişi dana, düve. Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. İki yaşında sığır.

DÜGÜ

Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur.

DEYÜ

Diye.

DOPA

Böbrek üstü bezi medullasında, beyin ve sempatik sinir uçlarında tirozinden epinefrin ve norepinefrinin üretimi sırasında ve de epidermisin altında kromatofor hücrelerinde tirozinin melanine dönüşmesi sırasında meydana gelen ara metabolit, levodopa, L-dopa. Tirozin hidroksilaz enzimi ile adrenal medulla, beyin ve sempatik sinir uçlarında tirozinden epinefrin ve norepinefrin sentezi sırasında, epidermisin altında kromatofor hücrelerinde tirozinin melânine dönüşmesi sırasında meydana gelen ara metabolit.

DÖRÜ

Gelinlerin damat ve akrabalarına, damatların da gelin ve akrabalarına verdikleri hediyeler.

DEVE

Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).

DAFA

Bardak. Defa, kere, bk. defa, defe. Kez, kere. Defa, kez.

DİKİ

Biraz, bir parça, azıcık. Çalımlı(kimse). Tane: Üç diki şeker ver. Et parçası. Kemikli ya da kemiksiz pişmiş et, kavurma. Etli ufak kemik parçası. Pamuk ipliği. İplik.

DARU

İlaç.

DEJO

Çoban yardımcısı.

DAYİ

Dayı. Bir toplulukta kendini baş sanan, böbürlenen, kabadayı.

DEKE

Erkek keçi, teke. Teke. Dakika.

DÜÜN

Düğün.

DEYS

Atların çifte atmalarını önlemek için söylenen söz. Kabadayıca konuşan birine alay olarak söylenen söz.

DORE

Altın rengi. Bu renkte olan.

DIRI

Gül fidanına benzeyen dikenli bir çalı. Kötü kalpli insan.

DERD

Dert.

DÜVA

Dua. Boğaya gelmemiş iki üç yaşında dişi dana, düve. Nişan töreni.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

DAPA

Taraf, yön.