D ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 16 harfli toplam 63 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİMETİLSÜLFOKSİT

Ağacın işlenmesi sırasında elde edilen, birçok madde için iyi bir çözücü ve nem çekici özelliğe sahip, ağrı kesici, yangı önleyici, mantarlar ve bakterilerin gelişmesini engelleyici etkileri olan bir madde.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLME

Dönüştürülebilmek işi.

DENSİZLEŞEBİLMEK

Densizleşme olasılığı bulunmak.

DUTCHERCİSİMCİĞİ

Lenfosit ve plazma hücrelerinin tümörlerinde antikor içeren sitoplazmanın çekirdeğe fıtıklaşması sonucu oluşan çekirdek içi cisimcik.

DENKLEŞTİREBİLME

Denkleştirebilmek işi.

DİSKOSPONDİLİTİS

Omurlar arası diskin komşu omurlardaki osteomiyelitisle birlikte seyreden yangısı. Bakteriler, travma, mantarlar ve hareket eden yabancı cisimlere bağlı olarak biçimlenir.

DENİZISIRGANLARI

Salgıladıkları sıvılarla insan derisinde ısırgan etkisi uyandıran, iri medüzleri içine alan sölenterler sınıfı.

DEĞİŞTİRİLİVERME

Değiştirilivermek işi.

DEMİRMIKNATISSAL

Demir gibi, yeğni mıknatıssal alanda mıknatıslanabilir buzsul ya da mini buzsul yapıda öğelerin ya da alaşımların niteliği.

DEĞERLENDİRİLMEK

Değerlendirme işi yapılmak, kıymetlendirilmek.

DESPOTLAŞABİLMEK

Despotlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEVLEŞTİREBİLMEK

Devleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DENİZŞAKAYIKLARI

Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfı.

DEĞİŞTİRİLEBİLME

Değiştirilebilmek işi.

DAYANILMAZLAŞMAK

Dayanılmaz bir duruma gelmek.

DENKLEŞTİRİVERME

Denkleştirivermek işi.

DİZGİNLEYİVERMEK

Koşuvermek: Hüsnügil tepecikten dizginleyiverdi. Fazla yük yüklenen hayvan dizlerini bükerek yürümek.

DERİNLEŞTİRİLMEK

Derin duruma getirilmek. Ayrıntılarına kadar incelenmek, derinliğine incelenmek.

DEMİRMIKNATISLIK

Demir parçası içinde, öğecik mıknatıs kolcuklarının eş yönü almasından oluşup, dış alan kalkınca da kalabilen mıknatıslık.

DEPREŞTİREBİLMEK

Depreştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük