D ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 16 harfli toplam 63 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DOĞRUSALLAŞTIRMA

Doğrusal olmayan problemlerin çözümünü benzer doğrusal problemlerin çözümüne indirgeyen yöntem.

DİPHYLLOBOTHRİUM

Geçmişte Bothriocephalus ve Dibothriocephalus olarak adlandırılan Diphyllobothriidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

DOĞANLIKARAHASAN

Kahramanmaraş ili, Narlı nahiyesine bağlı bir bölge.

DUYARSIZLAŞTIRMA

Duyarsızlaştırmak işi.

DİZİLMIKNATISLIK

Özdeciksel mıknatıs kolcuklarının, bir yöne doğru dizilmeye çalışmalarından doğan mıknatıslık.

DEMOKRATİKLEŞMEK

Demokrasiye uygun biçime girmek.

DİNÇLEŞTİREBİLME

Dinçleştirebilmek işi.

DİNLENDİREBİLMEK

Dinlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DÖVÜLGENLEŞTİRME

Yapılarında sementit olarak bulunan karbonu, grafite çevirip yumuşaklık ve dövülgenlik özelliği kazandırmak ereğiyle, dökme demirleri, çok yavaş ve denetimli olarak 900°C'a dek ısıtma, orada birkaç gün tutma, yavaşça ve denetimli olarak soğutma işlemi.

DİNAMİKLEŞTİRMEK

Dinamik duruma getirmek.

DERİNLEŞTİRİLMEK

Derin duruma getirilmek. Ayrıntılarına kadar incelenmek, derinliğine incelenmek.

DİMETİLSÜLFOKSİT

Ağacın işlenmesi sırasında elde edilen, birçok madde için iyi bir çözücü ve nem çekici özelliğe sahip, ağrı kesici, yangı önleyici, mantarlar ve bakterilerin gelişmesini engelleyici etkileri olan bir madde.

DESTEKLENEBİLMEK

Desteklenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.

DRAMATİKLEŞTİRME

Dramatikleştirmek işi.

DALGALANDIRILMAK

Dalgalanması sağlanmak.

DENSİZLEŞEBİLMEK

Densizleşme olasılığı bulunmak.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLME

Dönüştürülebilmek işi.

DENKLEŞTİREBİLME

Denkleştirebilmek işi.

DERECELENDİRİLME

Derecelendirilmek işi.