D ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 15 harfli toplam 115 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DESENSİTİZASYON

Duyarsızlaşma.

DESTEKLENEBİLME

Desteklenebilmek işi.

DİZGİNLEYEBİLME

Dizginleyebilmek işi.

DİRENÇSİZLEŞMEK

Dirençsiz bir duruma gelmek.

DİNSİZLEŞEBİLME

Dinsizleşebilmek işi.

DESTEKLEYEBİLME

Destekleyebilmek işi.

DOLANDIRABİLMEK

Dolandırmayı becermek.

DENETLENEBİLMEK

Denetlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DÖNERBOYUNLULAR

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, tatlı sularda yaşayan, boyunları dinlenme hâlinde iken içeri çekilmeyip sırt kabuğunun altına doğru kıvrılan, çamurcul kaplumbağagiller (Pelomedusidae) ve yılan boyunlu kaplumbağagiller (Chelidae) familyaları bulunan bir alt takım. (Pleurodira), familyalarını içine alır.

DEFOSFORİLASYON

Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı.

DÖVÜŞTÜREBİLMEK

Dövüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DALGINLAŞTIRMAK

Dalgın duruma getirmek.

DEĞERLENİVERMEK

Çabucak değerlenmek.

DÜĞÜMLEYEBİLMEK

Düğümleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DARLAŞTIRABİLME

Darlaştırabilmek işi.

DELİRTİLEBİLMEK

Delirtilme olasılığı bulunmak.

DAMGALANABİLMEK

Damgalanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEĞERLENDİRİLME

Değerlendirilmek işi, kıymetlendirilme.

DİNSİZLEŞTİRMEK

Dinsiz duruma getirmek.