D ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 15 harfli toplam 115 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEĞERLENDİRİLİŞ

Değerlendirilme işi.

DAYANILMAZLAŞMA

Dayanılmazlaşmak işi.

DARMADAĞINIKLIK

Darmadağınlık.

DURGUNLAŞTIRMAK

Durgun duruma getirmek.

DAKRİYOADENİTİS

Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun yangısı, sellülitisi, travmalarının yanısıra, sığırların gangrenli nezlesi, kedilerin enfeksiyoz peritonitisi ve köpek gençlik hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve laboratuvar sıçanlarında bir Koronavirüs enfeksiyonunun seyri sırasında görülür.

DEĞİŞTİRİVERMEK

Çabucak veya ansızın değiştirmek.

DERMATOFİBROZİS

Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.

DİFERENSİYASYON

Hücre farklılaşması.

DAĞÇİFTLİĞİKÖYÜ

Kırşehir ili, Mucur belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

DİZGİNLENEBİLME

Dizginlenebilmek işi.

DİSOSTEOGENEZİS

Kusurlu kemikleşme.

DERİNLEŞTİRİLME

Derinleştirilmek işi.

DOMUZELİNİNKÖRÜ

Köy odalarında üzerine kütük dayamak için ocağın arka tarafına konulan, üç ayaklı, deve boyunlu, demir sacayak.

DEKONTAMİNASYON

Bulaşmayı giderme, temizleme. Zehirlenmeye neden olan maddelerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması.

DEVLEŞTİREBİLME

Devleştirebilmek işi.

DUYGULANIVERMEK

Çabucak duygulanmak.

DELİOĞLANSARIĞI

Sarığıburma tatlısı.

DELİOĞLANDERESİ

Sivas ilinde, Deliktaş bucağına bağlı bir bölge.

DESTELEYEBİLMEK

Desteleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DAYANIKLAŞTIRMA

Bir faz ya da yapının, dayancını artırma olayı ya da işlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük