D ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 15 harfli toplam 115 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DELİOĞLANDERESİ

Sivas ilinde, Deliktaş bucağına bağlı bir bölge.

DESTANLAŞABİLME

Destanlaşabilmek işi.

DÜZELTİLEBİLMEK

Düzeltilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEVİNDİREBİLMEK

Devindirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEKONTAMİNASYON

Bulaşmayı giderme, temizleme. Zehirlenmeye neden olan maddelerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması.

DOĞULULAŞTIRMAK

Doğulu duruma getirmek.

DERİNLEŞTİRİLME

Derinleştirilmek işi.

DARLAŞTIRABİLME

Darlaştırabilmek işi.

DİKİZLEYEBİLMEK

Gözetleyebilmek.

DEĞİŞTİREBİLMEK

Değiştirmeye imkânı veya olasılığı bulunmak.

DUYGULANIVERMEK

Çabucak duygulanmak.

DİOCTOPHYMOİDEA

Dioctophyma cinsini içeren afazmid nematod üst ailesi.

DOMUZELİNİNKÖRÜ

Köy odalarında üzerine kütük dayamak için ocağın arka tarafına konulan, üç ayaklı, deve boyunlu, demir sacayak.

DÖNERBOYUNLULAR

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, tatlı sularda yaşayan, boyunları dinlenme hâlinde iken içeri çekilmeyip sırt kabuğunun altına doğru kıvrılan, çamurcul kaplumbağagiller (Pelomedusidae) ve yılan boyunlu kaplumbağagiller (Chelidae) familyaları bulunan bir alt takım. (Pleurodira), familyalarını içine alır.

DARIYERİBAKACAK

Düzce şehrinde, Kaynaşlı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

DEMİRLEYEBİLMEK

Demirleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DÖRTDİŞLİGİLLER

(Tetrodontidae), fahaka, (Ovoides fahaka) iyi bilinen türleridir (bk).

DİİĞÜRCÜKLENMEK

Tomurcuklanmak.

DAVLUMBAZLANMAK

Kabarmak, tümsekli, çıkıntılı olmak: Suyun üstü davlumbazlandı.

DEĞİŞTİRİVERMEK

Çabucak veya ansızın değiştirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük