D ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 14 harfli toplam 160 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DAMGALANABİLME

Damgalanabilmek işi.

DENİZALTICILIK

Denizaltıcının yaptığı iş.

DÜZENLENEBİLME

Düzenlenebilmek işi.

DEPİGMENTASYON

Bir hücrenin pigmentini kaybetmesi.

DİRENÇSİZLEŞME

Dirençsizleşmek işi.

DÜŞÜNÜLEBİLMEK

Düşünülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DAĞITILIVERMEK

Çabucak dağıtılmak.

DEFERENTEKTOMİ

Sperma kanalının cerrahi işlemle çıkarılmasıyla yapılan kısırlaştırma.

DAVRANILABİLME

Davranılabilmek işi.

DEĞİŞTİRİVERME

Değiştirivermek işi.

DANIŞILABİLMEK

Danışılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DAMGALANIVERME

Damgalanıvermek işi.

DEZENFORMASYON

Bilgi çarpıtma.

DENİZHIYARLARI

Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı, holotüritler (Holothurion).

DEĞİRMENÇAYIRI

İstanbul kenti, Teke bucağına bağlı bir yer.

DERMATOMİYOTOM

Somitin dorso-lateralinde dermatom ve miyotom olmak üzere iki kısmı bulunan ektoderm.

DİMASTİGAMOEBA

Naegleria.

DAYATILABİLMEK

Dayatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEĞERSİZLEŞMEK

Değersiz duruma gelmek.

DEĞERLENDİRMEK

Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak. Değer kazandırmak, kıymetlendirmek. Değer biçmek. Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük