D ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 14 harfli toplam 160 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİYAFRAMATOSEL

Diyafram fıtkı ve diyaframdaki yırtık nedeniyle karın boşluğundaki organların göğüs boşluğuna geçmesi.

DENİZHIYARLARI

Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı, holotüritler (Holothurion).

DENİZALTICILIK

Denizaltıcının yaptığı iş.

DEPİGMENTASYON

Bir hücrenin pigmentini kaybetmesi.

DANIŞILABİLMEK

Danışılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DERİNLEŞEBİLME

Derinleşebilmek işi.

DEVOKALİZASYON

Ses oluşumunda önemli payı olan ses tellerinin kesilerek bölgedeki anatomo-fizyolojik fonksiyon kompozisyonunun bozulmasıyla hayvanın çıkardığı sesin ton ve gücünün belirli oranda azaltılması, ventrikülo kordektomi.

DERMATOMİYAZİS

Miyazis linearis.

DİFİLOBOTRİYAZ

Balık şeridi hastalığı.

DELİRTİLEBİLME

Delirtilebilmek işi.

DİKİZLEYEBİLME

Gözetleyebilme.

DEĞİŞTİREBİLME

Değiştirebilmek işi.

DALLANDIRILMAK

Dallanmasına yol açılmak, dallanması sağlanmak.

DÜZENLEYİCİLİK

Düzenleyicinin yaptığı iş.

DEHALOJENASYON

Bir bileşikten ilaç metabolizmasında halojen madde kaybı.

DÜŞMANLAŞTIRMA

Düşmanlaştırmak işi.

DENİZKESTANESİ

Hareket edebilen dikenlerle örtülü, yuvarlak kalker kabuklu, derisi dikenlilerden bir yumuşakça (Echinus esculentus).

DİNLENDİRİLMEK

Dinlenmesi sağlanmak.

DABANMISIRDANI

Bakır eşya yapılırken tabanları pekiştirmek için kullanılan araç. (Maraş).

DİVERTİKÜLOZİS

Çok sayıda kör kesenin bulunması. Özellikle bağırsaklarda görülür.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük