D ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 14 harfli toplam 160 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DURGUNLAŞTIRMA

Durgunlaştırmak işi.

DÜĞÜRCÜKLENMEK

Hamur yoğrulurken, çorba, mahallebi ve benzerleri yiyecekler pişerken, un iyice karışmayarak topak topak olmak.

DRACUNCULOİDEA

Nematodların Camallanina alt takımında bulunan üst ailesi. Bu ailede bulunan türler az gelişmiş bir ağız boşluğuna, rudimenter bir yemek borusuna ve bağırsaklara sahiptir.

DENKLEŞTİRİLME

Denkleştirilmek işi.

DİVERTİKÜLİTİS

Sindirim kanalı duvarında, genellikle bağırsaklarda oluşan yerel kese tarzındaki genişlemenin yangısı.

DÜZENLEYEBİLME

Düzenleyebilmek işi.

DEĞDİRİLEBİLME

Değdirilebilmek işi.

DAYATILABİLMEK

Dayatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEDEGÜLÜÇİVİSİ

Boyunduruktan gelen bir sırım yardımıyla sabanın toprağa az ya da çok girmesini sağlayan ok üzerindeki bir kaç çivi. (Yenikent Aksaray Niğde).

DONDURULMUŞLUK

Dondurulmuş olma durumu.

DİMASTİGAMOEBA

Naegleria.

DİOCTOPHYMİDAE

Memelilerde böbrek ve periton boşluğunda bulunan ve yalnızca Dioctophyma cinsini içeren nematod ailesi.

DİSİNTEGRASYON

Ağız yoluyla alınan katı ilaç şekillerinin ufak taneciklere parçalanması işlemi.

DİSTRİBÜTÖRLÜK

Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık.

DUYARSIZLAŞMAK

Duyarlı olma yeteneği kalmamak.

DESTANLAŞTIRMA

Destanlaştırmak işi.

DOĞULULAŞTIRMA

Doğululaştırmak işi.

DUYARLIKÖLÇÜMÜ

Belirli bir duyarkatta, ışıklama ile yoğunluk arasındaki bağı kesinlikle saptama, duyarkatın ışıktan etkilenme ve açındırma sırasındaki tepkisini ölçme bilimi.

DİLFIRLATANLAR

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımından, dillerini yay gibi dışarı uzatan, renk değiştirme özellikleri olan, çoğu ağaçların üzerinde yaşayan, başları çıkıntılı, yuvarlak göz kapakları bulunan türlere sahip bir alt takım.

DALKAVUKLAŞMAK

Dalkavukça davranmaya başlamak.