D ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 14 harfli toplam 160 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DUYARLAŞTIRICI

İzgenin yalnız mavi ve morötesi bölümünü kapsayan kısa dalga uzunluklarına duyar olan duyarkatın duyarlığını artırmak amacıyla duyarkata yapılış sırasında katılan, böylelikle doğal duyarlığın yeşil, kırmızı hatta kızılaltına kadar genişlemesini sağlayan kimyasal özdek.

DEVREDİLMEZLİK

İnsan haklarının niteliklerinden birini belirtmek için kullanılan terim.

DUYGULANIVERME

Duygulanıvermek durumu.

DÜĞÜRCÜKLENMEK

Hamur yoğrulurken, çorba, mahallebi ve benzerleri yiyecekler pişerken, un iyice karışmayarak topak topak olmak.

DONUKLAŞTIRMAK

Donuk duruma getirmek.

DERMATOBİYOZİS

Dermatobia cinsi sinek larvalarının neden olduğu enfestasyon.

DANGALAKLAŞMAK

Dangalak gibi davranmaya başlamak.

DİYAFRAMATİTİS

Diyafram yangısı.

DAMGALANIVERME

Damgalanıvermek işi.

DERMATOMİYAZİS

Miyazis linearis.

DENETLETEBİLME

Denetletebilmek işi.

DERİNLEŞTİRMEK

Derin duruma getirmek. Ayrıntılarına kadar incelemek, derinliğine incelemek.

DİSİNTEGRASYON

Ağız yoluyla alınan katı ilaç şekillerinin ufak taneciklere parçalanması işlemi.

DUYARSIZLAŞMAK

Duyarlı olma yeteneği kalmamak.

DEPOLANABİLMEK

Depolanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİRENİLEBİLMEK

Direnilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DALGALANABİLME

Dalgalanabilmek işi.

DEZENFESTASYON

Enfestasyona neden olan böcek veya hayvansal asalakları öldürme.

DOLGUNLAŞTIRMA

Dolgunlaştırmak işi.

DERELİTÜTÜNCÜK

Düzce ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.