D ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 14 harfli toplam 160 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİVERTİKÜLİTİS

Sindirim kanalı duvarında, genellikle bağırsaklarda oluşan yerel kese tarzındaki genişlemenin yangısı.

DEFERENTEKTOMİ

Sperma kanalının cerrahi işlemle çıkarılmasıyla yapılan kısırlaştırma.

DERZYHASTALIĞI

Kaz parvovirüs enfeksiyonu.

DEJENERELEŞMEK

Soysuzlaşmak. Yozlaşmak.

DEMİRLEYEBİLME

Demirleyebilmek işi.

DEĞİŞTİRİVERME

Değiştirivermek işi.

DİSNEYFİKASYON

Hayvanların insanlara özgü bazı karakteristik ve kültürel özellikler göstermesi.

DENETLEYEBİLME

Denetleyebilmek işi.

DANGALAKLAŞMAK

Dangalak gibi davranmaya başlamak.

DESTELEYİCİLİK

Desteleyicinin yaptığı iş, destecilik.

DABANMISIRDANI

Bakır eşya yapılırken tabanları pekiştirmek için kullanılan araç. (Maraş).

DÜŞÜNÜLEBİLMEK

Düşünülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEHALOJENASYON

Bir bileşikten ilaç metabolizmasında halojen madde kaybı.

DENETLETEBİLME

Denetletebilmek işi.

DÜŞÜNDÜREBİLME

Düşündürebilmek işi.

DEZENFORMASYON

Bilgi çarpıtma.

DİCROCOELİİDAE

Dicrocoelium, Eurytrema ve Platynosomum cinslerini içine alan, memeli, sürüngen, kuş ve amphibiaların bağırsak, safra kesesi, karaciğer ve pankreas kanallarında parazitlenen yassı ve şeffaf görünümlü trematod ailesi.

DEĞİRMENÇAYIRI

İstanbul kenti, Teke bucağına bağlı bir yer.

DİKROSÖLİYOZİS

Dicrocoelium cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. Hayvanlarda ve insanlarda safra kanallarında veya kesesinde parazitlenen Dicrocoelium dendriticum'un metaserkerleriyle enfekte karıncaların veya bu karıncalarla bulaşık yeşilliklerin yenilmesi sonucunda oluşan enfeksiyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük