D ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 13 harfli toplam 248 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DAMARLANDIRMA

Damarları yetersiz olan bir organa yeni damarlar eklemeyi amaçlayan ameliyat.

DİSADRENALİZM

Adrenalizm.

DERLEYEBİLMEK

Derleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DÖLLEYEBİLMEK

Döllenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEĞŞİNİMCİLİK

Doğa ve toplumdaki değişmelerin değşinim biçiminde olduğunu savunan düşünce akımı.

DANLAYADÜŞMEK

Çıkagelmek: Biz söyleşirken oradan danlayadüştü.

DAMARDARALTAN

Damarların kas tabakasını büzerek kanın dolaşımını çabuklaştıran veya düzenleyen (sinir, madde).

DONUZBITIRAĞI

Uçları iğne gibi dikenli bir çeşit bitki, xanthium strumarium compositae.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmek işi, kıymetlendirme. İletişim organlarında izlenme oranı.

DEĞDİRİVERMEK

Çabucak değdirmek.

DESCEMENTZARI

Gözde korneanın endotel tabakası altında yer alan arka sınır laminasının zarı.

DAĞITILABİLME

Dağıtılabilmek işi.

DİPLOPYLİDİUM

Dipylidiidae ailesinde bulunan kuş ve memelilerde parazitlenen küçük sestod cinsi.

DALAVERECİLİK

Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk.

DAYATILABİLME

Dayatılabilmek işi.

DANGALAFISTIK

Tahterevalli.

DİRENİLEBİLME

Direnilebilmek işi.

DENKLEŞTİRGEN

Ucaylı ışığın iki birleşeni arasındaki evre kaymasını ölçen aygıt.

DEDİRTEBİLMEK

Söylemesini sağlamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük