D ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 13 harfli toplam 248 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DONDURMACILIK

Dondurmacının yaptığı iş.

DUYGULANDIRMA

Duygulandırmak işi.

DERNEKGARDAŞI

Pazartesi.

DRAKUNKULOZİS

Dranculus cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon. En çok etkilenen vücut bölgeleri bacak ve ayaklardır. Bu bölgelerde bir veya daha fazla sayıda etken bulunabilir. Enfekte bireylerde kaşıntı, mide bulantısı, kusma, ishal ve astım krizi gibi semptomlar görülebilir, Gine solucanı hastalığı.

DARMADUMANLIK

Darmaduman olma durumu.

DONUZOĞLUKÖRÜ

Köy odalarında üzerine kütük dayamak için ocağın arka tarafına konulan, üç ayaklı, deve boyunlu, demir sacayak.

DİNÇLEŞEBİLME

Dinçleşebilmek işi.

DAĞITILIVERME

Dağıtılıvermek işi.

DEĞİŞTİRİLMEK

Değiştirme işi yapılmak.

DEĞDİRİVERMEK

Çabucak değdirmek.

DOĞUBELENÖREN

Bilecik kenti, Yenipazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DENSOVİRÜSLER

Parvoviridae ailesinde bulunan ve böcekleri enfekte eden bir virüs cinsi.

DEMOKRATLAŞMA

Demokratlaşmak işi.

DİTDİRİVERMEK

Tarlayı gelişigüzel sürmek: Tarlanın orasından burasından ditdirip bırakıverdiler.

DEKARBOKSİLAZ

Bir substrattan karboksil grubunun ayrılmasını katalize eden liyaz sınıfından herhangi bir enzim.

DURULAŞTIRMAK

Durulaşma işini yaptırmak.

DEHİDRATASYON

Dehidrasyon.

DAYANIŞABİLME

Dayanışabilmek işi.

DORSOFLEKSİYO

Gebe döl yatağının üstten geriye doğru dirseklenmesi.

DEFERROKSAMİN

Streptococcus pilosus' dan demirli şelat hâlinde elde edilen, sonradan demiri uzaklaştırılarak demirle zehirlenmelerde demirin sindirim kanalında çöktürülmesi ve emiliminin engellenmesi amacıyla sistemik antidot olarak kullanılan madde.