D ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 12 harfli toplam 448 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DALDIRABİLME

Daldırabilmek işi.

DİMERİZASYON

Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması.

DARILABİLMEK

Darılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DÜŞÜNCESİZCE

Düşüncesiz bir biçimde.

DANGILIKIRMA

Tahterevalli oyunu.

DİNBELENDİYH

Dimdik, kıpırdamadan ayakta durmayı anlatır.

DOLAYABİLMEK

Dolamaya gücü yetmek.

DİRENÇSİZLİK

Dirençsiz olma durumu.

DERLEYİCİLİK

Derleyicinin yaptığı iş, derlemecilik.

DERLEYİVERME

Derleyivermek işi.

DEMİRDÖNEGEN

Yularda çenenin yanına rastlayan kısım.

DÜŞLEYEBİLME

Düşleyebilmek işi.

DANAKALDIRAN

Kuzgun. Akbaba.

DOLAŞTIRILMA

Dolaştırılmak işi.

DEVEÇÖKERTEN

Kurak ve sert topraklı yerlerde yetişen, sarı çiçekli ve çok dikenli yabani bir ot.

DIRTMIKLAMAK

Biçilmiş ekinlerin döküntülerini tırmık ile tarayarak toplamak.

DESTEKLEŞMEK

Birbirlerini desteklemek.

DOLANIVERMEK

Çabucak veya kısa zamanda dolanmak.

DEKOMPRESYON

Basıncın herhangi bir biçimde ortadan kalkması. Derin deniz dalgıçlarında ve yükseklere çıkan pilotlarda atmosferik basınçtaki azalmasının normal koşullarda da devam etmesi durumu. Kontrol altına alınamaz ise dekompresyon hastalığı biçimlenir. Yapay olarak bu durumun düzeltilmesine yönelik geliştirilen teknik.

DAHRETLENMEK

Taharet almak, temizlenmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük