D ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 12 harfli toplam 448 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEFEDİVERMEK

Çabucak defetmek.

DAKTİLOSKOPİ

Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi.

DENDROLOJİST

Ağaç bilimci.

DOLAŞIVERMEK

Çabucak veya kısa zamanda dolaşmak.

DALDEYLANMAH

Gizlenmek, sakınmak, siperlenmek.

DİYABETOLOJİ

Diyabet bilimi.

DUYULABİLMEK

Duyulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DAYATABİLMEK

Dayatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DOKUZUNCULUK

Dokuzuncu olma durumu.

DİFERENSİYEL

Ayırt edici.

DERNEŞTİRMEK

Darmadağın olan eşyayı bir araya toplayıp düzene sokmak.

DEMİRLİPINAR

Batman şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DIRAVUZLAMAK

Kapıyı sürmelemek.

DİPLOHAPLONT

Mayoz sonucunda, gametleri oluşturan haploit gametofitleri meydana getiren bir organizma. Fertilizasyonla, mayozun meydana geldiği diploit bir sporofit oluşur. Böylece diploit ve haploit generasyonlar birbirini izler.

DÜŞLEMSELLİK

Düşlemsel özellik taşıma, düşlemsel olma durumu.

DİSKERATOZİS

Epidermiste keratin salgılayan hücrelerin, yetersiz, normal dışı ve hatalı keratin üretmesi. Özellikle papillom, yassı hücreli karsinom, keratoakantom ve siğilli diskeratom gibi tümöral deri hastalıklarında dikkati çeker.

DÜZELTEBİLME

Düzeltebilmek işi.

DEVECİKONAĞI

Bursa şehrine bağlı bir yerleşim bölgesi.

DİSFONKSİYON

Görev bozukluğu.

DİDİŞEBİLMEK

Didişme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük