D ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "d" olan, 11 harfli toplam 739 adet kelime bulunmaktadır. d harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu d harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DENETTİRMEK

Denetme işini yaptırmak.

DİENTAMOEBA

Trichomonadida takımında, Parabasalidea alt takımında bulunan insan ve kimi maymun türlerinin kalın bağırsaklarında bulunan, 4-8 kromatin granülünden oluşan bir endozom ve desmozomla bağlanmış iki çekirdeğin bulunmasıyla ayırt edilen, genellikle patojen olmayan veya hafif patojen olan küçük bir protozoon cinsi.

DEĞİRMENLİK

Değirmende öğütülmek için ayrılmış (tahıl). Bir değirmen taşını işletecek güçte (akarsu).

DİNSİZLEŞME

Dinsizleşmek işi.

DALKAVUKLUK

Dalkavukça davranış, kemik yalayıcılık, çanak yalayıcılık, yağcılık, yalakalık, yalpaklık, yaltakçılık, yaltaklanma, yaltaklık, tabasbus, huluskârlık.

DİYAPOZİTİF

Saydam.

DEMETLETMEK

Demet yaptırmak.

DIKIŞTIRMAK

Sokuşturmak, doldurmak.

DİSİPLİNSİZ

Disiplini olmayan.

DADANDIRMAK

Dadanmasına yol açmak.

DÖNGÜLDEYÜK

Dengesiz, ileri geri sallanan kişi.

DİZGELEŞMEK

Dizge niteliği kazanmak.

DÜZENNEMEYH

Hazırlamak, düzeltmek.

DIGIRDAŞMAK

Kavga etmek.

DÖNDÜRÜLMEK

Döndürme işine konu olmak.

DEĞİŞİVERME

Değişivermek işi.

DULDALANMAH

Gölgeli yere ya da bir adamın himayesine sığınmak.

DEPREMÇİZER

Depremyazar.

DEVŞİRİLMEK

Devşirme işi yapılmak.

DİNAMOMETRE

Kuvvetölçer.