Sonu DIZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "dız" olan, toplam 49 adet kelime bulunmaktadır. Sonu dız ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında dız olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde dız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KUYRUKLUYILDIZ

12 harfli kelimeler

ETEKÇUVALDIZ

11 harfli kelimeler

TAKIMYILDIZ, KÜÇÜKYILDIZ, TAÇLIYILDIZ

10 harfli kelimeler

AKANYILDIZ, YENİYILDIZ

9 harfli kelimeler

BAŞYILDIZ, GÜRYILDIZ, MIHLANDIZ, TANYILDIZ, TOPYILDIZ

8 harfli kelimeler

AYLANDIZ, ÇUVALDIZ, PALANDIZ, TUMBADIZ, AKYILDIZ, AYYILDIZ, CIBILDIZ, CIVALDIZ, DAMBADIZ, DOMBADIZ, ERYILDIZ, HIRLADIZ, KAVALDIZ, MIHLADIZ, MUHLADIZ, TOMBADIZ

7 harfli kelimeler

ALANDIZ, BALADIZ, DOMADIZ, HALADIZ, MALADIZ, PALADIZ

6 harfli kelimeler

BALDIZ, DALDIZ, YALDIZ, YILDIZ, DIZDIZ, GINDIZ, KANDIZ, KINDIZ, SILDIZ

5 harfli kelimeler

ANDIZ, ILDIZ, INDIZ, İLDIZ, KADIZ

3 harfli kelimeler

DIZ

Bazı kelimelerin anlamları

DIZ

Saçsız baş, kel. Tuz.

GÜRYILDIZ

Tokat kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

MIHLANDIZ

Mıknatıs.

KUYRUKLUYILDIZ

Zaman zaman göğümüzü ziyaret eden, parlakça, bulutumsu yapıda, bir başı, bir ya da birkaç kuyruğu olan gökcismi.

AKANYILDIZ

Güneş dizgesine bağlı, kesin yörüngeleri bulunmayan ve bu nedenle havayuvarının üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gökcismi. Yer'in havayuvarına girince sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor. Güneş sistemi içinde hareket ederken dünya atmosferinin üst katmanlarına girip sürtünme sonucu ateş külçesi durumuna dönüşen küçük nesne.

KÜÇÜKYILDIZ

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÇUVALDIZ

Çuval vb. dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne.

PALANDIZ

Çeşmenin musluk taşı.

ETEKÇUVALDIZ

Orta büyüklükte semerci çuvaldızı. (Senirkent Isparta).

BAŞYILDIZ

Çift yıldızlarda kütlesi büyük olan yıldız. Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçılarının en önde geleni.

TANYILDIZ

Çoban yıldızı.

YENİYILDIZ

Niğde ilinde, Ulukışla ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AYLANDIZ

Kokar ağaç.

TAKIMYILDIZ

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

TOPYILDIZ

1.Ülker yıldızı. 2.Takımyıldız. Van ili, Yalınca bucağına bağlı bir yer.

TAÇLIYILDIZ

Taç takınmış olan, saygı duyulan ünlü, tanınmış kimse.

  -   -   -  

Anlamında DIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYYUK

Göğün en yüksek yeri. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.

BÜVE

Genellikle sığırlara saldıran, onların kanını emen, vızıltılarıyla tedirginlik yaratan sokucu sinek, büğelek, dızdız (Hypoderma bovis).

BALIK

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

ASTROFİZİK

Yıldız fiziği.

ASTROLOJİ

Yıldız falcılığı.

AYÇA

Hilal. Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

BEŞPARMAK

Derisi dikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı, beşpençe (Uraster). Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş.

ASTROLOG

Yıldız falcısı.

ALEM

Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

BATMA

Batmak işi. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi. İflas etme. Yok olma, inkıraz. Yıkılma, çökme.

BURÇ

Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı. Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad. Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılmış olan bir motor parçası. Ökse otu.

BİZ

Çokluk birinci kişiyi gösteren söz. Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ. Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris). Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir çuvaldız türü. Bazen teklik birinci kişi zamiri "ben" yerine kullanılan bir söz.

BATMAK

Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek. Yıkılmak, egemenliği sona ermek. Saplanmak. Çökmek. Yok olmak. Dünya'nın dönüşü dolayısıyla Güneş, Ay ve yıldız ufkun altına inmek. Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek. Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak. Kirlenmek. İflas etmek. Daha kötü bir duruma uğramak. Dokunmak, incitmek.

BOĞA

Damızlık erkek sığır. Zodyak üzerinde Koç ile İkizler arasında yer alan takımyıldızın adı, Sevir.

AĞMA

Ağmak işi. Akan yıldız.

AVCI

Avı kendine iş edinen kimse. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir takımyıldız, Cebbar, Orion. Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan).

ARAYICI

Bir şeyi aramayı iş edinen kimse. İstenilen yıldızı teleskobun görüntüsü içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük teleskop.