DIZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "dız" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. dız ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu dız ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde dız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

DIZDIZCILIK, DIZBARLAMAK

8 harfli kelimeler

DIZDIZCI, DIZLAMAK, DIZDINAN, DIZDIRİK

7 harfli kelimeler

DIZLAMA, DIZDIZA

6 harfli kelimeler

DIZDIK, DIZMAN, DIZDIH, DIZDIR, DIZDIZ, DIZDİK

3 harfli kelimeler

DIZ

Bazı kelimelerin anlamları

DIZ

Saçsız baş, kel. Tuz.

DIZDINAN

Kıç, makat.

DIZDIZCILIK

Dızdızcının yaptığı iş.

DIZBARLAMAK

Direnmek, üzerinde durmak.

DIZDIRİK

Dar ve biçimsiz çamaşır, don.

DIZDIR

Keman.

DIZDIZ

Ağustos böceklerinin çıkardığı ses. Büve. Büğelek denilen sinek. Titiz, huysuz, çabuk öfkelenen kişi. Çabuk ve çok ağlayan çocuk.

DIZLAMAK

Dolandırmak, çarpmak, soymak.

DIZDIZCI

Basit makinelerle fazla özenilmeden kâğıtlara renkli olarak basılan paraları piyasaya süren kimse.

DIZDIH

Kıç, makat.

DIZDIK

Akrabalığın uzak olduğunu anlatan dızdığının dızdığı deyiminde kullanılır.

DIZDİK

Arının iğnesi.

DIZMAN

İri yapılı, uzun boylu, şişman.

DIZLAMA

Dızlamak işi.

DIZDIZA

Titiz, huysuz, çabuk öfkelenen kişi. Çabuk ve çok ağlayan çocuk.

  -   -   -  

Anlamında DIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BATMAK

Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek. Yıkılmak, egemenliği sona ermek. Saplanmak. Çökmek. Yok olmak. Dünya'nın dönüşü dolayısıyla Güneş, Ay ve yıldız ufkun altına inmek. Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek. Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak. Kirlenmek. İflas etmek. Daha kötü bir duruma uğramak. Dokunmak, incitmek.

AYYUK

Göğün en yüksek yeri. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.

AĞMA

Ağmak işi. Akan yıldız.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

BEŞPARMAK

Derisi dikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı, beşpençe (Uraster). Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş.

BATMA

Batmak işi. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi. İflas etme. Yok olma, inkıraz. Yıkılma, çökme.

AYÇA

Hilal. Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem.

ASTROLOG

Yıldız falcısı.

ALEM

Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

BALIK

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı.

ARAYICI

Bir şeyi aramayı iş edinen kimse. İstenilen yıldızı teleskobun görüntüsü içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük teleskop.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

BURÇ

Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı. Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad. Demir aksamın birbirine değmesini engellemek, boşlukları doldurmak amacıyla sarı, karbon, plastik vb.nden yapılmış olan bir motor parçası. Ökse otu.

BAŞYILDIZ

Çift yıldızlarda kütlesi büyük olan yıldız. Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçılarının en önde geleni.

AVCI

Avı kendine iş edinen kimse. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir takımyıldız, Cebbar, Orion. Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan).

BİZ

Çokluk birinci kişiyi gösteren söz. Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ. Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris). Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir çuvaldız türü. Bazen teklik birinci kişi zamiri "ben" yerine kullanılan bir söz.

BOĞA

Damızlık erkek sığır. Zodyak üzerinde Koç ile İkizler arasında yer alan takımyıldızın adı, Sevir.

ASTROFİZİK

Yıldız fiziği.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

ASTROLOJİ

Yıldız falcılığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük