Sonu DIL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "dıl" olan, toplam 25 adet kelime bulunmaktadır. Sonu dıl ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında dıl olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde dıl olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MOLLAFADIL

8 harfli kelimeler

TIRANDIL

7 harfli kelimeler

MARADIL

6 harfli kelimeler

CISDIL, GANDIL, GINDIL, GÖRDIL, HINDIL, HIRDIL, KINDIL, MINDIL, PANDIL

5 harfli kelimeler

ARDIL, ABDIL, ANDIL, BADIL, BIDIL, CIDIL, FADIL, FIDIL, GIDIL, ISDIL, MIDIL

4 harfli kelimeler

ADIL

3 harfli kelimeler

DIL

Bazı kelimelerin anlamları

DIL

Geçen, sona eren, süreksiz.

ARDIL

Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı. Bir çıkarımda varılan sonuç.

ABDIL

Evlerin önündeki üstü toprak örtülü sundurma.

MINDIL

Küçük, ufak tefek adam.

ANDIL

Boş gezen, işsiz, serseri: Bizim kız andıl andıl geziyor. Adana şehri, Kozan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

CISDIL

Yağda veya saçta pişirilen sulu hamurdan yapılmış yağlı veya yağsız ekmek.

GÖRDIL

Diyatome hücrelerinin kabuklarını tutan kabuk içi bant.

HINDIL

Üstübaşı yırtık perişan kişi.

MARADIL

İri hayvan.

HIRDIL

Daima hasta olan kişi.

KINDIL

Kevene benzer dikenli bir çeşit ot.

TIRANDIL

Bir çeşit yelkenli kayık.

GANDIL

İçine erzak ve hububat konan yongalardan yapılmış büyük sepet. (Meyvebükü, Hacılar, Akbaş, Çukurören Güdül Ankara).

MOLLAFADIL

Bitlis şehrinde, Göldüzü nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

PANDIL

Semerin arka kolanı. Ahır tabanına döşenen tahtalar.

GINDIL

Yuvarlak. Yuvarlak; toparlak.

  -   -   -  

Anlamında DIL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DIL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HASLET

İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy.

HİLKAT

Yaradılış, fıtrat.

DOĞUŞTAN

Yaradılıştan. Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri.

KAPALI

Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. İçe dönük yaradılışta olan. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Geçilmez durumda olan. Açık olmayan (giyecek). Bulutlu, karanlık (hava). Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Başı örtülü (kadın). Gizli, saklı.

CİBİLLİYET

Yaradılış.

FITRAT

Yaradılış, hilkat.

DECCAL

Yalancı, fesat, dedikoducu (kimse). Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse.

DAMAR

Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ. Huy. Soy, yaradılış.

CADILAŞMA

Cadılaşmak işi.

ARDA

İşaret olarak yere dikilen çubuk. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. Ardıl.

FITRATEN

Yaradılıştan.

HARİKA

Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran. "Güzel" anlamında kullanılan bir söz. Çok büyük bir hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel.

HALEF

Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı.

CİNSİYET

Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

DANİŞMENT

Tanzimattan önce, kadıların yanında yetişmek üzere görevlendirilen kimse. Bilgili. Sahn Medreselerinde oda sahibi olabilen öğrenci.

BIZIR

Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, dılak, klitoris.

HİLKATEN

Yaradılıştan.

ARDILMA

Ardılmak işi.

CİVANMERT

Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit.

HUY

İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat. Alışkanlık.