DIL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "dıl" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. dıl ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu dıl ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde dıl olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

DILIKIRKMA, DILILANMAK

9 harfli kelimeler

DILDILBAH, DILDIRMAK, DILDIZBIZ, DILLANMAK

8 harfli kelimeler

DILDIBIZ, DILDIVIZ, DILLAMAK

7 harfli kelimeler

DILACAN, DILDILA, DILICAN, DILISMA

6 harfli kelimeler

DILABA, DILBAĞ, DILDIR, DILEBE, DILGIR, DILKIÇ, DILKIŞ, DILLIĞ, DILLIH, DILLIK, DILPİK, DILYAN

5 harfli kelimeler

DILAK, DILAN, DILAP, DILAR, DILIÇ, DILIK, DILKİ, DILLI, DILLO

Bazı kelimelerin anlamları

DIL

Geçen, sona eren, süreksiz.

DILABA

Her şeye karışan, çok bilmiş.

DILIKIRKMA

Sığırların dilinde olan karakabarcık hastalığı.

DILDIRMAK

Ne olursa hemen giymek, takıştırmak: Yazmayı başına hemen dıldırmış. Son bulmak, geçici olmak.

DILDILBAH

Çırılçıplak.

DILLAMAK

Savurup atmak, fırlatmak. Alay etmek. Herhangi bir şeyi bir dala ya da ipe asmak: Çamaşırları ipe dılladım.

DILDIVIZ

Basit.

DILICAN

Canlı, enerjik: Bizim çocuk çok dılıcan. Büyük insan gibi konuşan kız çocuğu.

DILLANMAK

Asılmak. Bir şeye tutunarak sallanmak.

DILILANMAK

Huysuzlanmak.

DILDIBIZ

Düşkün, aşağılık kimse: Öyle dıldıbızların sözüne bakma. Yoksul. Saçı tamamen dökülmüş, tepesi açık kişi. Çırılçıplak.

DILBAĞ

Kadının cinsiyet organının üst kısmında bulunan pek duygun küçük bir organ, bızır.

DILISMA

Tılsım.

DILDIZBIZ

Kel, cascavlak, saçsız.

DILDILA

Geveze.

DILACAN

Yaramaz, yerinde duramayan, hırçın kişi. Zayıf insan ya da hayvan. Cılız ot.

  -   -   -  

Anlamında DIL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DIL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KAPALI

Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. İçe dönük yaradılışta olan. Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Geçilmez durumda olan. Açık olmayan (giyecek). Bulutlu, karanlık (hava). Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Başı örtülü (kadın). Gizli, saklı.

HİLKATEN

Yaradılıştan.

DANİŞMENT

Tanzimattan önce, kadıların yanında yetişmek üzere görevlendirilen kimse. Bilgili. Sahn Medreselerinde oda sahibi olabilen öğrenci.

DAMAR

Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ. Huy. Soy, yaradılış.

HİLKAT

Yaradılış, fıtrat.

FITRAT

Yaradılış, hilkat.

HUY

İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat. Alışkanlık.

DOĞUŞTAN

Yaradılıştan. Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri.

FITRATEN

Yaradılıştan.

ARDA

İşaret olarak yere dikilen çubuk. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. Ardıl.

CİBİLLİYET

Yaradılış.

HALEF

Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı.

DECCAL

Yalancı, fesat, dedikoducu (kimse). Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse.

ARDILMA

Ardılmak işi.

BIZIR

Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, dılak, klitoris.

CADILAŞMA

Cadılaşmak işi.

HARİKA

Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran. "Güzel" anlamında kullanılan bir söz. Çok büyük bir hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel.

CİVANMERT

Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit.

HASLET

İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy.

CİNSİYET

Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.