DÜŞÜNYAPI Nedir?

DÜŞÜNYAPI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi ü , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi ü , beşinci harfi n , altıncı harfi y , yedinci harfi a , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DÜŞÜNYAPI anlamı

Herhangi bir toplumsal kümenin (ulusun, sınıfın, budunun, meslek ya da din kümesinin vb.) yaşamına yön veren ve kendi içinde uyumlu bir düzen oluşturan düşünce, inanç ve düşünüş biçimlerinin topu.

DÜŞÜNYAPI hakkında bilgiler

DÜŞÜNYAPI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük